Siipikarjan sairaudet

Siipikarjasektorilla on tapahtunut merkittäviä tuotantorakenteen muutoksia. Broilerien isovanhempaispolven maahantuonti loppui, ja siirryttiin kokonaan vanhempaispolven maahantuontiin, mikä on viime vuosien aikana monikymmenkertaistanut maahantuodun siipikarjan määrän. AE-, CAA- ja kokkidioosirokotteiden saatavuudessa oli ongelmia.

Siipikarjan terveydentila vuonna 2015 oli hyvä eikä vakavia siipikarjatauteja, kuten lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia, todettu.

Evirassa siipikarjanäytteitä tutkittiin vuonna 2015 patologis-anatomisesti sekä terveystarkkailun ja maahantuonnin yhteydessä 293 tilalta. Patologis-anatomisesti tutkittiin yhteensä 5116 siipikarjanäytettä, mikä oli enemmän kuin edellisenä vuonna (3791 näytettä vuonna 2014). Näytteistä suurin osa oli broilereita (4608). Kalkkunoita tutkittiin 274, munintakanoja 229, joista parikymmentä oli harrastekanoja. Lisäksi tutkittiin muutama fasaani, ankka ja neljä strutsia. Kokonaisnäytemäärän kasvu johtui ennen muuta broilereiden kolibasilloosista.

Mycoplasma. gallisepticum -tartunta todettiin eri puolilla Suomea 45 harrastesiipikarjatilalla sekä yhdessä munintakanalassa. Tartuntoja todettiin sekä kanoilla että kalkkunoilla. M. gallisepticum -tutkimusten yhteydessä todettiin Mycoplasma synoviae -tartunta 63 harrastesiipikarjatilalla sekä yhdessä pienessä munintakanalassa. Tuotantosiipikarjassa ei edellä mainittua munintakanalaa lukuun ottamatta ole todettu Mycoplasma synoviae-, M. gallisepticum- eikä M. meleagridis -tartuntaa.

Broilereilla myös vuonna 2015 Eschericia coli -bakteerin aiheuttamat tulehdukset (kolibasilloosi) ovat lisänneet kuolleisuutta. Ongelmien syynä ovat olleet pääsääntöisesti siipikarjalle tautia aiheuttavat E. coli -kannat eli APEC-bakteerit, jotka voivat myös siirtyä emoilta tuotantopolveen.

Broilereiden kuolleisuus on kuitenkin loppuvuodesta vähentynyt huomattavasti.

Kahdella pienellä kalkkunatilalla todettiin Histomonas meleagridis -loisen aiheuttamaa mustapäätautia. Kalkkunat olivat olleet ruokahaluttomia, apaattisia ja niillä oli keltaista ripulia. Pian oireiden alkamisen jälkeen linnut kuolivat. Tutkittujen kalkkunoiden umpisuolissa, maksassa ja munuaisissa oli kuolioinen tulehdus. Diagnoosi varmistettiin histologisesti erikoisvärjäyksellä.

Tuotantosiipikarjalla mustapäätauti ei ole Suomessa ongelma. Sen sijaan tarhatuilla linnuilla kuten fasaaneilla, peltopyillä ja riikinkukoilla mustapäätautia todetaan silloin tällöin.

Kolmella tuotantokalkkunatilalla todettiinmuutamassa parvessa Clostridium perfringens -bakteerin aiheuttamaa kuolioista suolistotulehdusta. Lisäksi joillakin yksittäisillä tiloilla todettiin ilmapussintulehdusta, jonka aiheuttaja oli E.coli -bakteeri tai Aspergillus sp. Ilmapussintulehduksien syynä on pääasiassa kasvattamon puutteellinen ilmanvaihto. Joissakin munintakanaloissa kanapunkki (Dermanyssus gallinae) on aiheuttanut ongelmia. Yhdessä isossa luomukanalassa sikaruusuun kuoli paljon lintuja peräkkäisissä parvissa, joten seuraavat erät rokotetaan sikaruusua vastaan. Yksittäisiä suolinkaisia on löytynyt kananmunista. Tämän vuoksi lattiakanalat ovat lähettäneet Eviraan ja kaupunginlaboratorioihin runsaasti lantanäytteitä tutkittavaksi suolinkaisten munien varalta.

Kliinistä (oireellista) Gumborotautia ei todettu vuonna 2015. Marekin tautia todettiin harrastekanoissa muutama tapaus. Tuotantosiipikarjassa Marekin tautia ei todettu. Munintakanat ja vanhempaislinnut rokotetaan Marekin tautia vastaan.

Tarttuvan keuhkoputkentulehduksen (IB) aiheuttamia oireita ei todettu siipikarjassa. Keväällä 2012 aloitettuja munintakanojen emoparvien IB-rokotuksia inaktivoidulla rokotteella on jatkettu.

Siipikarjan tautitilannetta seurataan lintuinfluenssan (AI), Newcastlen taudin (PMV-1), ja salmonellan varalta viranomaisten ylläpitämillä valvontaohjelmilla. Liitteessä B on kooste 2006–2015 tehdyistä siipikarjan lintuinfluenssan, Newcastlen taudin ja APV:n serologisista tutkimuksista (taulukko B8).

Lintuinfluenssanäytteenotto kohdennettiin eri siipikarjalajeihin EU:n komission päätöksen 2010/367/EY mukaisesti. Newcastlen taudin varalta otettiin näytteet kaikilta siipikarjan vanhempaispolven ja isovanhempaispolven tiloilta. Siipikarjan pneumoviruksen (APV, entinen ART) varalta seuranta lopetettiin vuoden 2015 alusta. Hyväksytyissä siipikarjan vientilaitoksissa toteutetaan MMM:n asetuksen 1036/2013 mukaista taudinseurantaohjelmaa seuraavien taudinaiheuttajien varalta: Salmonella Gallinarum/Pullorum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ja Mycoplasma meleagridis.

Tilasto

  • Siipikarjan EU-seurantaohjelman lintuinfluenssatutkimukset vuonna 2015 (T8) ks alla.

Lintuinfluenssa-vasta-aineita todettiin yhdellä tilalla, mutta virusta tai kliinisiä oireita ei ollut, joten tilalla ei todettu aktiivista tartuntaa. Yhdellä tilalla todettiin PMV-1-vasta-aineita. Tilalla ei esiintynyt kliinisiä oireita eikä virusta todettu.

Tilasto

  • Siipikarjan virustautien tulokset vuonna 2015 tutkimussyyn mukaan jaoteltuna (T9) ks alla.

Siipikarjan lakisääteinen salmonellavalvontaohjelma kattaa broilerien, kalkkunoiden ja munintakanojen kaikki ikäpolvet. Salmonellaa todettiin yhteensä neljässä pitopaikassa (yhdessä kotitarvekanalassa 2014). Yhdessä munivassa kanaparvessa todettiin S. Enteritidis, jota on edellisen kerran todettu Suomessa kaupallisessa munintakanalassa vuonna 1999. Vuonna 2011 S. Enteritidis todettiin harrastekanalassa. Lisäksi salmonellaa todettiin kahdessa broilerien tuotantopolven parvessa, S. Cerro ja S. Livingstone sekä yhdessä pienimuotoista suoramyyntitoimintaa harrastavassa munintakanalassa, S. Typhimurium.

Siipikarjan tautitilanteesta saadaan tietoa myös vapaaehtoisesta siipikarjan terveystarkkailusta. Siinä emokanojen tautitilannetta seurataan tutkimalla verinäytteistä vasta-aineita tarttuvan keuhkoputkentulehduksen (IB), henkitorven tulehduksen (ILT), siipikarjan pneumoviruksen (APV) sekä Mycoplasma gallisepticum - ja M. synoviae -tartuntojen varalta. Kanoista tutkitaan lisäksi Gumborotaudin (IBD), tarttuvan aivo- ja selkäydintulehduksen (AE) sekä sinisiipitaudin (CAV) rokotusvasta-aineita. APV-tautia ei esiinny Suomessa.

Tilasto

  • Kanojen ja broilereiden terveystarkkailunäytteet vuosina 2008–2015 (T10) ks alla.

 Kalkkunoiden terveystarkkailuohjelmassa tutkitaan verinäytteistä vasta-aineita PMV-3-tartunnan ja siipikarjan pneumoviruksen (APV) sekä M. gallisepticum -, M. synoviae - ja M. meleagridis -tartuntojen varalta. PMV-3 -vasta-aineita todettiin terveystarkkailussa yhdellä kalkkunaemotilalla, jossa ei esiintynyt oireita. Vasta-aineita tälle taudille on todettu jo usean vuoden ajan osassa kalkkunoiden emoparvia.

Tilasto

  • Kalkkunoiden terveystarkkailunäytteet vuosina 2008–2015 (T11) ks alla.

Tilastoja 2015

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME