Ajankohtaista lintuinfluenssasta

Ota yhteyttä lähimpään virkaeläinlääkäriin, jos löydät useita luonnonvaraisia lintuja kuolleina. Eviran Helsingin toimipaikassa tutkitaan, onko kyse lintuinfluenssasta.

Lintuinfluenssaa on syytä aina epäillä, jos todetaan luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia. Yksittäistä kuolleena löydettyä lintua ei pääsääntöisesti pidetä lintuinfluenssaepäilynä, ellei kyseessä ole iso petolintu. Yleensä joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua.

Lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille, joka huolehtii näytteenotosta. Myös yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Eviran Helsingin toimipaikkaan.

Tätä pienemmistä määristä kuolleita lintuja voi ilmoittaa Eviran nettilomakkeen kautta.

Kuolleiden lintujen löytöpaikan ja sen koordinaatit saa otettua talteen esimerkiksi älypuhelimen karttasovelluksella.

Tutkittavaksi kannattaa lähettää vain tuoreita kuolleita lintuja, jotta kuolinsyy saadaan tutkittua luotettavasti.

Kuolleisiin lintuihin ei saa koskea

Vaikka lintuinfluenssan tarttumisriski ihmiseen on hyvin pieni, ei kuolleisiin lintuihin silti saa koskea paljain käsin. Jos koskettaminen on jo tapahtunut, on kädet pestävä hyvin vedellä ja saippualla sekä desinfioitava alkoholipohjaisella käsidesillä. Yksittäiset linnut, joita ei lähetetä tutkittavaksi, voi haudata vähintään 40 cm syvyyteen paikkaan, jossa ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman vähäiset, tai poimia lapiolla, kertakäyttökäsineitä käyttäen tai ehjällä muovipussilla, ja laittaa pussissa sekajätteisiin. Syrjäisessä paikassa kuolleen linnun voi jättää hajottajaeliöstön ruuaksi.

Lisätietoja lintuinfluenssasta

Suojaa siipikarjasi luonnonvaraisilta linnuilta

Siipikarjan tuottajien tulisi tarkastaa tautisuojauskäytännöt ja huolehtia riittävästä tautisuojauksesta, jotta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvät taudinaiheuttajat eivät pääse tuotantotiloihin. Sekä suorat että epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee pyrkiä estämään. Luonnonvaraisissa vesilinnuissa lintuinfluenssa voi olla oireeton.

Ulkomailla tehdyn maatilavierailun jälkeen ei tulisi mennä suomalaiselle siipikarjatilalle ennen kuin eläinkontaktista ulkomailla on kulunut vähintään 48 tuntia, sillä taudinaiheuttajat voivat kulkeutua maatilavierailulla käytettyjen vaatteiden, jalkineiden ja muiden varusteiden mukana.

Siipikarjan ja harrastelintujen omistajan tulee ilmoittaa heti kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän havaitsee linnuissaan lintuinfluenssaan viittaavia sairauden oireita, poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon pieneneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta tilalla. Ilmoituksen saatuaan virkaeläinlääkäri arvioi tilanteen, ja jollei muuta ilmeistä syytä muutoksille ole, eläinlääkäri lähettää linnuista näytteitä tutkittaviksi Eviraan.

Tautitilanne EU:ssa ja lähialueillamme
Tuoreet eläintautitilanteiden päivitykset ovat Ajankohtaista eläintaudeista -sivulla.

22.12.2014 Saksassa kolmas H5N8-tapaus siipikarjassa

Saksan luoteisosassa on todettu korkeapatogeenista H5N8-lintuinfluenssavirusta ankkatilalla.

17.12.2014 Saksassa todettu uusi H5N8-tapaus

Saksassa on todettu jälleen siipikarjatilalta H5N8-virusta. Tila sijaitsee maan luoteisosassa.

Lisäksi Italia on ilmoittanut todenneensa H5N8-virusta yhdellä kalkkunatilalla.

2.12.2014 Hollannissa viides H5N8-tapaus

Viidenneltä hollantilaiselta siipikarjatilalta on löytynyt H5N8-virusta. Kyseessä on munintakanala.

26.11.2014 Hollannissa neljäs H5N8-tapaus

Neljänneltä hollantilaiselta siipikarjatilalta on löytynyt H5N8-virusta. Kyseessä on ankkatila, joka sijaitsee aivan kolmannen tilan läheisyydessä (< 1 km).

Kolmannen hollantilaisen tilan virustyypiksi on myös varmistunut korkeapatogeeninen H5N8.

24.11.2014 Hollannissa kolmas H5-tapaus ja H5N8 todettu tavista Saksassa

Kolmannelta hollantilaiselta siipikarjatilalta on löytynyt H5-alatyypin virusta, tarkempi virustyypin selvitys jatkuu. Tilan linnut (10 000 kpl) on jo lopetettu ja tilan ympärille on muodostettu rajoitusvyöhyke.

Toisen hollantilaisen tilan virustyypiksi on varmistunut korkeapatogeeninen H5N8.

Saksassa on todettu samankaltainen H5N8-virus luonnonvaraisesta tavista kuin on aiemmin todettu siipikarjatiloilla Saksassa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa.

20.11.2014 Hollanissa toinen H5-tapaus

Hollantilaisesta kanalasta on löytynyt H5-alatyypin virusta, tarkempi virustyypin selvitys jatkuu. Tilan ympärille on muodostettu rajoitusvyöhyke.

18.11.2014 Myös Iso-Britanniassa taudinaiheuttajavirus H5N8-tyyppiä

Iso-Britannia vahvistaa yorkshirelaiselta ankkatilalta eristetyn lintuinfluenssaviruksen olevan alatyyppiä H5N8. 

17.11.2014 Yorkshiressa korkeapatogeenista lintuinfluenssaa

Myös Iso-Britannia on raportoinut 17.11. korkeapatogeenisesta H5-tyypin lintuinfluenssasta yorkshirelaisella ankkatilalla. Viruksen tarkempi tyypitys ja mahdollinen yhteys Saksan ja Hollannin tapauksiin on kesken. Tilan linnut lopetetaan ja ympärille on perustettu 10km rajoitusvyöhyke.

16.11.2014 Korkeapatogeenista H5N8-lintuinfluenssaa todettu myös hollantilaisessa kanalassa

Hollantilaisessa kanalassa on todettu korkeapatogeenisen H5N8-alatyypin lintuinfluenssaviruksen aiheuttamaa korkeaa kuolleisuutta. Tilan kuudessa eri yksikössä olleet linnut (yhteensä 160.000) on lopetettu ja tilan ympärille on perustettu rajoitusvyöhyke estämään tartunnan leviämistä. Koko maassa on toistaiseksi pysäytetty siipikarjan ja niistä saatavien tuotteiden kuljetukset. Lisäksi lintujen metsästys on toistaiseksi kielletty Hollannissa.

Hollannin taudinpurkauksen aiheuttajavirus on läheistä sukua marraskuun alussa Saksan koillisosassa kalkkunakasvattamossa todetulle korkeapatogeeniselle H5N8-tyypin lintuinfluenssavirukselle. Mahdollista yhteyttä saksalaisen ja hollantilaisen tilan välillä selvitetään. 

5.11.2014 Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa todettu kalkkunoissa Saksassa

Saksan koillisosassa on todettu korkeapatogeenista H5N8-tyypin lintuinfluenssavirusta kalkkunakasvattamossa (31 000 lintua), jota oli tutkittu muun muassa korkean kuolleisuuden vuoksi.

Tilalla ja sen ympärille perustetulla rajoitusvyöhykkeellä on ryhdytty lakisääteisiin toimenpiteisiin tartunnan rajaamiseksi.

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa