Lintuinfluenssaa todettu Ahvenanmaalla lintutarhassa

Maarianhaminan lintutarhasta Eviraan toimitetuista riikinkukoista ja kanoista todettiin korkeapatogeeninen, eli korkeaa kuolleisuutta siipikarjassa aiheuttava H5-tyypin lintuinfluenssa 30.11.2016.

Influenssa A -viruksen alatyyppi H5N8 voi aiheuttaa vakavia lintuinfluenssaepidemioita ja suuria menetyksiä siipikarjataloudelle. Eräillä lintuinfluenssaviruksilla on kyky tartuttaa ihmisiä, tartunnat ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Tiedossa ole ainuttakaan H5N8-viruksen aiheuttamaa ihmistartuntaa.

Lintujen pitopaikassa todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan takia perustettu rajoitusvyöhyke

Evira perusti 30.11.2016 tartuntapitopaikan ympärille rajoitusvyöhykkeen, joka jaettiin kahteen osaan. Rajoitusvyöhykkeen sisemmät osat ovat suojavyöhykettä, jonka raja sijaitsee vähintään 3 km etäisyydellä tartuntapitopaikasta. Rajoitusvyöhykkeen ulompi osa on valvontavyöhyke, ja sen raja sijaitsee vähintään 10 km etäisyydellä tartuntapitopaikasta siten, että suojavyöhyke kuuluu valvontavyöhykkeeseen. Suojavyöhyke lakkautettiin 10.2.2017. Suojavyöhykkeen lakkauttamisen jälkeen vyöhykkeellä sijainneet alueet jäivät edelleen valvontavyöhykkeelle. Valvontavyöhyke lakkautettiin 20.2.2017. 

Ilmoita lintuinfluenssaepäilystä viipymättä kunnaneläinlääkärille

Siipikarjan ja harrastelintujen omistajan tulee ilmoittaa heti kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän havaitsee linnuissaan lintuinfluenssaan viittaavia sairauden oireita. Lintuinfluenssan esiintymiseen siipikarjassa voivat viitata sairauden oireiden lisäksi seuraavat muutokset:

 • rehun ja veden kulutuksen pieneneminen yli 20 prosentilla
 • munantuotannon pieneneminen yli viidellä prosentilla yli kahden päivän ajaksi, tai
 • kuolleisuusasteen nousu yli kolmeen prosenttiin viikossa

Ilmoituksen saatuaan virkaeläinlääkäri arvioi tilanteen, ja ottaa linnuista tarvittavat näytteet ja lähettää ne tutkittaviksi Eviraan lintuinfluenssan varalta.

Suojavyöhyke – toimenpiteet ja rajoitukset

Virkaeläinlääkäri käy kaikissa suojavyöhykkeellä olevissa siipikarjan ja lintujen pitopaikoissa. Käynnin yhteydessä tarkastetaan linnut ja niitä koskeva kirjanpito sekä otetaan tarvittaessa näytteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta.

Suojavyöhykkeellä toteutettavat tautisuojaustoimenpiteet:

 • suojavyöhykkeellä on kiellettyä pitää lintuja ulkona
 • lintujen omistajan tai haltijan tulee sulkea linnut sisätiloihinlintujen pitopaikoissa käyvät ajoneuvot tulee pestä ja desinfioida tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä
 • lintujen omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että pitopaikoissa käyvillä henkilöillä on mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin pitopaikan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä
 • lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojassa käytettävien jalkineitten ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineitten jalanjäljet eivät kohtaa, sekä pestä ja desinfioida kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa
 • lintujen omistajien tai haltijoiden tulee pitää luetteloa pitopaikassa käyvistä henkilöistä
 • teurastamossa, rajatarkastusasemalla, eläintarhassa tai villieläinpuistossa ei tarvitse pitää luetteloa kävijöistä

Suojavyöhykkeellä noudatettavat kuljetuskiellot

 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen ja niiden munien kuljettaminen suojavyöhykkeellä on kielletty, lukuun ottamatta maanteitse tai rautateitse pysähtymättä ja lastia purkamatta tapahtuvaa kauttakuljetusta
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen raatojen kuljettaminen suojavyöhykkeellä on kielletty, lukuun ottamatta maanteitse pysähtymättä ja lastia purkamatta tapahtuvaa kauttakuljetusta, raatojen kuljettamista suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta suoraan hävitettäväksi tai käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen lannan tai käytetyn pehkun kuljettaminen pois suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta ja levittäminen suojavyöhykkeellä sijaitsevassa pitopaikassa on kielletty
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen päästäminen pitopaikan ulkopuolelle on kielletty
 • riistanistutukseen tarkoitettujen lintujen laskeminen luontoon on kielletty
 • muiden eläinten tuominen suojavyöhykkeellä sijaitsevaan lintujen pitopaikkaan ja vieminen sieltä pois on kielletty. Kielto ei kuitenkaan koske yksinomaan ihmisten asuintiloissa pidettäviä eläimiä, jotka eivät pääse tekemisiin siipikarjan, muiden vankeudessa pidettävien lintujen, niiden häkkien, eläinsuojien tai ulkotarhojen kanssa

Siipikarjan lihaa koskeva siirtokielto

Siipikarjasta saadun lihan luovuttaminen suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta taikka teurastamosta tai sen yhteydessä olevasta laitoksesta on kielletty. Laitosta valvova viranomainen ohjeistaa laitosta poikkeuksista, joita kielto ei koske.

Kuljetusvälineiden desinfiointi suojavyöhykkeellä

Kuljetusvälineet, joita on käytetty siipikarjan, muiden vankeudessa pidettävien lintujen, niiden lihan, munien ja raatojen, siipikarjanrehun, lannan ja käytetyn pehkun kuljetuksiin suojavyöhykkeellä ja jotka voivat olla lintuinfluenssaviruksen saastuttamia, on ennen uutta kuljetusta ja mahdollisimman pian lastin purkamisen jälkeen pestävä ja desinfioitava.

Suojavyöhykettä koskevat poikkeukset

Aluehallintovirasto tai maakuntahallitus voi myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa rajoitusvyöhykkeellä noudatettavasta kiellosta tai rajoituksesta, jos poikkeaminen ei aiheuta taudin leviämisen vaaraa. Alla lueteltuja kuljetuksia tai kieltoja varten tarvitaan aluehallintoviraston tai maakuntahallituksen poikkeuslupa. Lisätietoja luvista ja niiden ehdoista saa kyseisiltä viranomaisilta.

 • siipikarjan kuljettaminen suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta teurastettavaksi
 • siipikarjan kuljettaminen suojavyöhykkeen ulkopuolelta suojavyöhykkeelle teurastettavaksiUntuvikkojen kuljettaminen suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikastaNuorikoiden kuljettaminen suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta
 • siitosmunien kuljettaminen suojavyöhykkeellä
 • kulutukseen tarkoitettujen munien kuljettaminen suojavyöhykkeellä
 • lintujen pitäminen ulkona pitopaikan alueella, paikassa, jossa linnut voidaan eristää
 • muiden pitopaikkojen linnuista ja luonnonvaraisista linnuistamuiden eläinten kuin lintujen kuljettaminen
 • lannan tai pehkun kuljettaminen käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti tai välivarastoitavaksi myöhempää käsittelyä varten

Valvontavyöhyke – toimenpiteet ja rajoitukset

Valvontavyöhykkeellä toteutettavat tautisuojaustoimenpiteet:

 • lintujen omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että pitopaikoissa käyvillä henkilöillä on mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin pitopaikan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä
 • lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojassa käytettävien jalkineitten ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineitten jalanjäljet eivät kohtaa, sekä pesemään ja desinfioimaan kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa
 • lintujen pitopaikoissa käyvät ajoneuvot tulee pestä ja desinfioida tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä

Valvontavyöhykkeellä noudatettavat kuljetuskiellot

 • siipikarjan ja niiden munien kuljettaminen valvontavyöhykkeellä, valvontavyöhykkeen ulkopuolelle sekä valvontavyöhykkeen ulkopuolelta valvontavyöhykkeelle on kielletty. Kielto ei koske siipikarjan ja munien kuljettamista valvontavyöhykkeen halki maanteitse pysähtymättä ja lastia purkamatta
 • riistanistutukseen tarkoitettujen lintujen laskeminen luontoon on kiellettyMuiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen valvontavyöhykkeellä järjestettäviin eläinnäyttelyihin, kilpailuihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty
 • muiden eläinten tuominen valvontavyöhykkeellä sijaitsevaan lintujen pitopaikkaan ja vieminen sieltä pois on kielletty. Kielto ei kuitenkaan koske yksinomaan ihmisten asuintiloissa pidettäviä eläimiä, jotka eivät pääse tekemisiin siipikarjan, muiden vankeudessa pidettävien lintujen, niiden häkkien, eläinsuojien tai ulkotarhojen kanssa
 • siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen lannan tai käytetyn pehkun kuljettaminen pois valvontavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta ja levittäminen valvontavyöhykkeellä on kielletty

Kuljetusvälineiden desinfiointi valvontavyöhykkeellä

Kuljetusvälineet, joita on käytetty siipikarjan, muiden vankeudessa pidettävien lintujen, niiden lihan, munien ja raatojen, siipikarjanrehun, lannan ja käytetyn pehkun kuljetuksiin valvontavyöhykkeellä ja jotka voivat olla lintuinfluenssaviruksen saastuttamia, on ennen uutta kuljetusta ja mahdollisimman pian lastin purkamisen jälkeen pestävä ja desinfioitava.

Valvontavyöhykettä koskevat poikkeukset

Aluehallintovirasto tai maakuntahallitus voi myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa rajoitusvyöhykkeellä noudatettavasta kiellosta tai rajoituksesta, jos poikkeaminen ei aiheuta taudin leviämisen vaaraa. Alla lueteltuja kuljetuksia tai kieltoja varten tarvitaan aluehallintoviraston tai maakuntahallituksen poikkeuslupa. Lisätietoja luvista ja niiden ehdoista saa kyseisiltä viranomaisilta.

Valvontavyöhykkeen sisäiset ja vyöhykkeen ulkopuolelta lähtevät siipikarjan ja niiden munien kuljetuksetSiipikarjan kuljettaminen teurastettavaksi valvontavyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevaan teurastamoonUntuvikkojen kuljettaminen valvontavyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevaan pitopaikkaanSiitosmunien kuljettaminen valvontavyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevaan hautomoonKulutukseen tarkoitettujen munien kuljettaminen valvontavyöhykkeen ulkopuolellemuiden kotieläinten kuin siipikarjan kuljettaminenlannan tai pehkun kuljettaminen käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti tai välivarastoitavaksi myöhempää käsittelyä varten

Rajoitusvyöhykkeen lakkauttaminen

Suojavyöhyke voidaan lakkauttaa, kun:

1) vähintään 21 vuorokautta on kulunut tartuntapitopaikan puhdistuksesta ja alkudesinfektiosta pitopaikassa, ja

2) korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta tehtävät tarkastukset ja tutkimukset suojavyöhykkeellä sijaitsevissa pitopaikoissa on tehty, ja niiden tulokset ovat kielteiset.

Suojavyöhykkeen lakkauttamisen jälkeen vyöhykkeellä sijainneet alueet jäävät edelleen valvontavyöhykkeelle.

Valvontavyöhyke voidaan lakkauttaa, kun

1) vähintään 30 vuorokautta on kulunut tartuntapitopaikan puhdistuksesta ja alkudesinfektiosta pitopaikassa, ja

2) korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta tehtävät tarkastukset ja tutkimukset valvontavyöhykkeellä sijaitsevissa pitopaikoissa on tehty, ja niiden tulokset ovat kielteiset.

Rajoitusvyöhykkeen muutoksista ja lakkauttamisesta tiedotetaan yleisesti ja sekä suoraan ottamalla yhteyttä vyöhykkeellä sijaitseviin pitopaikkoihin.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

Aiheet: