Mikrobilääkehoidosta päättää aina eläinlääkäri

Epäiltäessä Mycoplasma gallisepticum –tartuntaa on näytteet otettava aina ennen lääkityksen aloittamista, koska lääkitys vaikeuttaa tartunnan toteamista. Lääkitystä voi harkita vain silloin, kun linnuilla on vakavia oireita ja sairastunut parvi halutaan pitää hengissä.

Tartunnan saaneet linnut voivat jäädä kantajiksi

Mikrobilääkehoito lievittää sairastuneitten lintujen oireita, mutta lääkehoidolla ei voida eliminoida bakteeria tartunnan saaneesta parvesta. Osa linnuista jää aina kantajiksi. Ne voivat tartuttaa suoraan muita lintuja tai siirtää tartunnan haudontamunien välityksellä seuraavalle sukupolvelle, jolloin tartuntakierre vain jatkuu. Tämän vuoksi tartunnan saaneesta parvesta ei voi myydä lintuja eikä haudontamunia.

Mikrobilääkkeiden käyttö eläinlääkärin vastuulla

Joillakin foorumeilla on lintujen mykoplasman hoitoon ehdotettu käytettäväksi fluorokinoloneja (esimerkiksi Baytril-valmiste) ja muita eläinlääkevalmisteita. Mikrobilääkeresistenssi on yksi suurimmista kansanterveysuhista koko maailmassa ja esimerkiksi siipikarjan kampylobakteerit muuttuvat helposti vastustuskykyisiksi fluorokinoloniryhmän lääkkeille.

Fluorokinolonit ja muutamat muut mikrobilääkkeet on määritelty kriittisen tärkeiksi lääkkeiksi ihmisen vakavien sairauksien hoidossa. Mikrobilääkkeiden käytöstä on Suomessa säädetty eläintenlääkitsemistä koskevassa lainsäädännössä. Eläinten lääkityksessä näitä kriittisen tärkeitä lääkkeitä tulee käyttää vain perustelluista syistä. Niiden käyttö on sallittua vain, jos luotettavan mikrobiologisen diagnoosin ja herkkyysmäärityksen perusteella, epidemiologisen tiedon tai muiden eläinlääketieteellisesti perusteltujen syiden mukaan muuta tehokasta lääkettä ei ole käytettävissä tai muu hoito ei olisi riittävän tehokas. Evira katsoo, että harrastelintujen mykoplasma-tartunnat eivät täytä näitä kriteerejä eikä fluorokinoloneja tule tämän vuoksi käyttää.

Eläinlääkkeitä ei saa tuoda ulkomailta

Evira muistuttaa, että eläinlääkkeitä ei saa tuoda maahan postitse. Ulkomailta saapuva matkustaja saa tuoda eläinlääkkeitä vain, kun seuraeläin tulee matkustajan kanssa yhtaikaa maahan. Tällöin saa tuoda laillisesti hankittua seuraeläinten hoitoon tarkoitettua eläinlääkettä korkeintaan yhden kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

Lue lisää
Eläinten  lääkityssäännöksistä  
Henkilökohtaisesta eläinlääkkeiden maahantuonnista  Fimean sivuilta  
Mycoplasma gallisepticumista