Usein kysyttyä Newcastlen taudista

Kenelle ilmoitan, jos havaitsen linnuissani Newcastlen tautiin viittaavia oireita?
Ensisijaisesti ilmoitus tehdään paikalliselle kunnan- tai kaupungineläinlääkärille.

Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä muullekin eläinlääkärille, esimerkiksi lintuja hoitavalle yksityiseläinlääkärille. Yksityiseläinlääkäri ilmoittaa asiasta eteenpäin virkaeläinlääkärille.

Mitä teen, jos epäilen lintujeni olleen kosketuksissa sairaisiin lintuihin?
Eristä mahdollisesti tartunnan saaneet linnut muista linnuista toiseen häkkiin tai kokonaan eri tiloihin, ei kuitenkaan eri osoitteeseen. Ilmoita kunnan- tai kaupungineläinlääkärille.

Mitä tapahtuu, jos linnuillani todetaan Newcastlen tauti?
Jos linnuilla todetaan Newcastlen tauti, linnut lopetetaan taudin leviämisen estämiseksi.

Myös kaikki muut tilalla olevat linnut, jotka ovat voineet saada tartunnan, lopetetaan ja hävitetään. Lisäksi hävitetään tai pestään ja desinfioidaan kaikki tarvikkeet ja materiaalit, joissa tartunnan aiheuttavaa virusta voi todennäköisesti olla.

Onko lopetetuista linnuista mahdollista saada korvauksia?
Omistaja, jonka linnut on lopetettu viranomaismääräyksellä Newcastlen taudin vuoksi, voi hakea korvauksia lintujen arvosta sekä hävitetystä omaisuudesta. Korvauksia haetaan Eviralta.

Kunnan- tai läänineläinlääkäri osaavat neuvoa korvausten hakemisessa.

Koska voin ottaa uusia lintuja, jos tilallani on todettu tartunta?
Uusia lintuja voi ottaa sen jälkeen, kun tilan desinfiointi on suoritettu loppuun ja eläinlääkintöviranomaiset ovat antaneet siihen luvan.

Aika riippuu siitä, onko tilaa tai aluetta koskevia rajoituksia edelleen voimassa tai onko muut toimenpiteet, esimerkiksi taudin leviämistä koskevat selvitykset saatettu loppuun.

Miten estän lintujani saamasta tartuntaa?
Osta vain terveitä lintuja luotettavalta myyjältä. Osta vain lintuja, joiden alkuperä on tiedossasi. Jos haluat tuoda linnun ulkomailta, ota hyvissä ajoin etukäteen selvää tuontivaatimuksista. Harkitse, onko tuonti välttämätöntä.

Lintujen ostot ja muut siirrot ovat todennäköisin syy tartuntojen leviämiselle. Sen vuoksi uudet linnut kannattaa aina pitää erillään muista linnuista kunnes on varma siitä, että ne ovat terveitä.

Älä myöskään päästä lintujasi kosketuksiin luonnonvaraisten lintujen kanssa, jos voit sen jotenkin välttää.

Huonolaatuinen rehu tai ulkoa tuodut, likaantuneet oksat, kasvit tai esimerkiksi saastuneet hoitovälineet voivat myös levittää tartuntoja.

Voiko tautia ehkäistä rokottamalla lintuja?
Siipikarjan rokottaminen Newcastlen tautia vastaan on kiellettyä Suomessa.

Sen sijaan kyyhkysten rokottaminen on pakollista, jos kyyhkysiä pidetään kilpailu- tai näyttelytarkoitusta varten. Tällöin on rokotettava kilpailuihin tai näyttelyihin vietävien kyyhkysten lisäksi kaikki samassa pitopaikassa pidettävät kyyhkyset.

Muiden lintujen rokottaminen Newcastlen tautia vastaan on Suomessa kielletty.

Rokotetutkin linnut voivat tuoda tullessaan tartunnan, jos ne ovat altistuneet tartunnalle esim. käytettäessä näyttelyssä tai kilpailussa. Siksi rokottamattomat linnut pitäisi suojata ulkoisilta kontakteilta mahdollisimman hyvin. Älä pidä samoissa tiloissa reissaavia lintuja ja rokottamattomia lintuja.

Mistä saan rokotuksen kyyhkysilleni?
Eläinlääkäri rokottaa kyyhkyset omistajan pyynnöstä.

Lisäksi rokotettavien kyyhkysten on oltava yksilömerkittyjä jalkarenkaalla tai mikrosirulla ennen kuin ne rokotetaan.

Miten todistan, että näyttelyyn tai kilpailuun osallistuva kyyhkynen on rokotettu Newcastlen tautia vastaan?
Linnun rokottava eläinlääkäri antaa linnun omistajalle allekirjoituksella ja päiväyksellä vahvistetun todistuksen suoritetusta rokotuksesta. Todistukseen merkitään linnun yksilökohtaiset tunnistetiedot.

Miten voin tuoda lintuja ulkomailta?
Lemmikkilintujen Suomeen tuontiin niin EU-alueelta kuin EU-alueen ulkopuolelta vaaditaan Eviran myöntämä tuontilupa, jossa tuonnin ehdot on tarkemmin selvitetty.

Siipikarjan tuojien on rekisteröidyttävä lintujen tuojiksi.

Sekä rekisteröintiä että tuontilupaa on haettava hyvissä ajoin ennen tuontia. Yleensä tuonti edellyttää toimenpiteitä ja joskus laboratoriotutkimuksia jo lähtömaassa, ja niille on varattava riittävästi aikaa.

Lisäksi vaaditaan lähtömaan virkaeläinlääkärin tarkastus ja siihen liittyvä terveystodistus lintujen ja lähtöpaikan terveystilanteesta.

Linnun tuominen Suomeen ei ole sallittua Newcastlentaudin tai lintuinfluenssan vuoksi perustetuilta rajoitusalueilta.

Onko linnun tuominen ulkomailta Suomeen riski eläintautien leviämistä ajatellen?
Sellaisen linnun ostaminen, jonka terveydentilasta tai pito-olosuhteista lähtöpaikassa ei ole tarkkaa tietoa, on aina riski.

Suomessa ei esiinny monia sellaisia tarttuvia eläintauteja, jotka ovat paikoitellen yleisiä muualla maailmassa, ja sen vuoksi turhia tuonteja tulee aina välttää.

Mahdolliset tuonnit on syytä suunnitella huolellisesti etukäteen ja selvittää tuonnin edellytykset sekä varmistaa, että tuotavat linnut ja niiden lähtöpaikka täyttävät tuonnin edellytykset.

Tuonnin jälkeen tuodut linnut on hyvä eristää muista linnuista, kunnes on varma siitä, että ne ovat terveitä.