Turkiseläinten sairaudet

Tautidiagnostiikka

Patologis-anatomisesti tutkittiin 409 turkiseläinnäytettä. Näytteiden lukumäärä nousi edellisvuodesta, jolloin tutkittiin 285 näytettä. Minkkejä tutkittiin 251, tarhakettuja, joista suurin osa sinikettuja, tutkittiin 137 ja supikoiria 21. Näytemäärän nousu johtui pääasiassa minkkinäytteiden määrän lisääntymisestä. Ulostenäytteitä tutkittiin ripulin varalta 213 kappaletta, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän.

Evirassa tutkittujen tarhakettujen yleisin löydös oli suolistotulehdus. Yleistulehduksia todettiin edellisvuotta vähemmän, ja yleistulehduksen kanssa samoja määriä todettiin kohtu- ja silmätulehduksia. Ketuilla patologis-anatomisessa tutkimuksessa todetuissa suolistotulehduksissa sekä ripulin varalta tutkituissa ulostenäytteissä todettiin tavallista runsaammin Lawsonia intracellularis –bakteeria.

Minkkien yleisimmät löydökset olivat keuhko- ja suolistotulehdus. Yleistulehduksia todettiin edellisvuotta vähemmän, ja rasvamaksa todettiin hieman useammin kuin yleistulehdus. Merkittävä minkkien sairaus on plasmasytoosi, jonka serologisesta diagnostiikasta vastaa yksityinen laboratorio. Plasmasytoosiin viittaavia patologis-anatomisia muutoksia todetaan Evirassa tutkituilla minkeillä vuosittain. Vuonna 2016 todettiin plasmasytoosi neljän tilan minkeissä.

Tarhasupikoirien yleisin löydös oli edellisvuosien tapaan suolistotulehdus. Yleisimmin aiheuttajaksi todettiin parvovirus.

Tärkeitä virustautien aiheuttajia turkiseläimillä ovat parvo- ja penikkatautivirukset. Parvovirusripulia todettiin heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana tarhatuilla ketuilla ja supikoirilla yhteensä 33 tilalla. Penikkatautivirustartuntaa ei vuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa todettu.

Salmonellatartunta todettiin patologis-anatomisesti tutkituista eläimistä ja ripulin varalta tutkituista ulostenäytteistä vuoden aikana yhdellätoista turkiseläintilalla.

Seurantatutkimukset

TME (transmissible mink encephalopathy) on erittäin harvinainen tarhatuilla minkeillä esiintyvä, hitaasti etenevä keskushermoston tauti. Evira on tutkinut vuosittain turkiseläinten aivonäytteitä TME-taudin varalta vuodesta 2006. Yhtään tautitapausta ei ole todettu. (Liite B, taulukko B6).

Tilastoja