Suu- ja sorkkatautitilanne EU:ssa ja lähialueillamme

7.4.2011
Bulgariassa on todettu uusia suu- ja sorkkatautitapauksia. Näistä kolme taudinpurkaumaa on todettu Sredetsin kunnassa sijaitsevilla nautoja ja sikoja kasvattavilla tiloilla ja kaksi Malko Tarnovossa. Toinen MalkoTarnovon taudinpurkaumista koostuu kahdeksan harrastekasvattajan eläimistä. Malko Tarnovossa tautia on todettu naudoissa, sioissa, pienissä märehtijöissä sekä puhveleissa. Puhveleiden arvellaan saaneen tartunnan luonnonvaraisilta eläimiltä, sillä tila sijaitsee vain 5 km:n päässä Turkin rajasta. Kaikki todetut tapaukset epidemian alusta lähtien (yhteensä yhdeksän taudinpurkaumaa) ovat sijainneet Burgasin alueella lähellä Turkin rajaa. Tartuntatilojen eläimet hävitetään ja tilat saneerataan. Alueen taudille alttiiden eläinten ja niistä saatavien tuotteiden kuljetuksia on rajoitettu EY-lainsäädännön mukaisesti ja Euroopan komissio seuraa tilannetta.

21.3.2011
Bulgariassa on todettu uusi suu- ja sorkkatautitapaus 143 naudan tilalla Sredetsin kunnassa, Burgasin alueella. Tila sijaitsee 7 km:n päässä Turkin rajasta ja 42 km:n päässä edellisestä tartuntatilasta, joka todettiin 31.1. Tartunnanlähteestä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Nautoja pidetään ulkotarhauksessa.

1.2.2011
Bulgarian viranomaiset ilmoittivat 31.1.2011, että Gramatikovon kylässä on todettu suu- ja sorkkatautia yhdellä naudalla ja 13 lampaalla. Kylä sijaitsee valvontavyöhykkeellä (säde 10 km), joka perustettiin Kostin kylässä todetun tartuntatapauksen vuoksi. Viranomaiset hävittävät kylän kaikki taudille herkät eläimet (yhteensä 149 kpl) tartunnan leviämisen estämiseksi.

31.1.2011
Rezovan kylässä todettiin 15.1. suu- ja sorkkatautiin viittaavia oireita naudoilla, jotka myöhemmin vahvistettiin suu- ja sorkkataudiksi. Rezova sijaitsee 22 km päässä Kostin kylästä, jossa aiemmin todettiin suu- ja sorkkatautia. Taudille herkät eläinlajit on tapettu kummastakin kylästä. Viranomaiset jatkavat tilojen säännöllisiä tarkastuksia alueella.

10.1.2011
Bulgarian viranomaiset ovat todenneet jatkotutkimuksissaan 7.-8.1. 2011 suu- ja sorkkatautia villisikojen lisäksi myös kotieläimissä. Burgasin alueella sijaitsevassa Kostin kylässä todettiin 12 vuohen, 14 lampaan, 8 sian ja yhden naudan saaneen tartunnan. Bulgarian viranomaiset varautuvat hävittämään kylän kaikki tartunnalle alttiit eläimet.

7.1.2011  Suu- ja sorkkatautia on todettu Bulgariassa
Bulgariassa on 5.1.2011 todettu suu- ja sorkkatautia kolmessa luonnonvaraisessa villisiassa. Villisiat pyydettiin metsästyksen yhteydessä muutama päivä aiemmin Malko Tarnovon kunnassa lähellä Turkin rajaa. Yhdellä villisioista havaittiin suu- ja sorkkatautiin viittaavia muutoksia jaloissa. Näytteet on lähetetty jatkotutkimuksiin EU:n vertailulaboratorioon UK:ssa.

Euroopan komissio antoi tilanteen johdosta suojapäätöksen, joka rajoittaa elävien sorkkaeläinten ja niistä saatavien tuotteiden tuontia Bulgariasta. Komissiosta saatujen tietojen mukaan Burgasin alueelta ei ole tuotu eläviä eläimiä, tuoretta sianlihaa tai sianlihatuotteita muihin jäsenmaihin.