Eläintautien luokittelu

Eläintautilain 441/2013 mukaan eläintaudit jaetaan vastustettaviin, ilmoitettaviin ja muihin eläintauteihin. Vastustettavat eläintaudit jaetaan edelleen kolmeen luokkaan: helposti leviävät, vaaralliset ja valvottavat eläintaudit. Todetusta tai epäillystä vastustettavasta eläintaudista tai uudesta vakavasta eläintaudista on ilmoitettava viipymättä.

Helposti leviäväksi eläintaudiksi luokitellaan eläintauti, joka  merkittävästi vaikeuttaa kotieläintuotannon toimintaedellytyksiä, merkittävästi vahingoittaa luonnonvaraisia eläinkantoja, merkittävästi estää tai haittaa eläinten tai tuotteiden vientiä tai kauppaa tai voi tarttua eläimestä ihmiseen aiheuttaen vakavan sairauden ja lisäksi leviää erityisen helposti.

Vaaralliseksi eläintaudiksi luokitellaan eläintauti, joka merkittävästi vaikeuttaa kotieläintuotannon toimintaedellytyksiä, merkittävästi vahingoittaa luonnonvaraisia eläinkantoja, merkittävästi estää tai haittaa eläinten tai tuotteiden vientiä tai kauppaa tai voi tarttua eläimestä ihmiseen aiheuttaen vakavan sairauden.

Valvottavaksi eläintaudiksi luokitellaan eläintauti, joka aiheuttaa sellaista taloudellista vahinkoa eläintenpidolle, vahinkoa luonnonvaraisille eläinkannoille, vaaraa ihmisten terveydelle tai vahinkoa eläinten tai tavaroiden viennille ja kaupalle, että sen lakisääteinen vastustaminen on perusteltua. 

Vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 843/2013 on lueteltu vastustettaviin eläintauteihin kuuluvat taudit seuraavasti:

Helposti leviävät eläintaudit

1) karjarutto
2) Rift Valley-kuume
3) sinikielitauti (bluetongue)
4) suu- ja sorkkatauti
5) vesikuläärinen stomatiitti
6) lumpy skin-tauti
7) afrikkalainen sikarutto
8) Aujeszkyn tauti sioissa
9) klassinen sikarutto
10) sian vesikulääritauti (SVD-tauti) 
11) lammas- ja vuohirokko
12) pienten märehtijäin rutto (PPR-tauti)
13) korkeapatogeeninen lintuinfluenssa
14) matalapatogeeninen lintuinfluenssa
15) Newcastlen tauti
16) afrikkalainen hevosrutto
17) hirvieläinten epitsoottinen verenvuototauti (EHD-tauti)
18) kalojen epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio (EHN-tauti)
19) kalojen virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS-tauti)
20) kalojen tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN-tauti)
21) ISA-viruksen genotyypin HPR (HPR-geenin alueella deletio) aiheuttamat tartunnat (tarttuva lohen anemia eli ISA-tauti)

Vaaralliset eläintaudit

1) bruselloosi (Brucella abortus -, B. melitensis - ja B.suis -tartunnat) sorkkaeläimissä 
2) kädellisillä esiintyvät ihmisille vaaralliset filovirustartunnat
3) Mycobacterium tuberculosis complex -ryhmän tartunnat (nautatuberkuloosi) sorkkaeläimissä
4) pernarutto
5) rabies
6) BSE-tauti (bovine spongiform encephalopathy)
7) naudan tarttuva leukoosi
8) naudan tarttuva rinotrakeiitti (IBR-tauti) 
9) tarttuva naudan keuhkorutto (CBPP-tauti)
10) sikojen tarttuva gastroenteriitti (TGE-tauti)
11) klassinen scrapie lampaissa ja vuohissa
12) hevosen astumatauti (dourine)
13) hevosen näivetystauti
14) hevosen räkätauti (malleus)

Valvottavat eläintaudit

1) Brucella ovis -tartunta sorkkaeläimissä 
2) Echinococcus multilocularis -tartunta (myyräekinokokkoosi)
3) muut eläinten tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE-taudit) kuin vaarallisissa eläintaudeissa mainitut
4) salmonellatartunnat Bos taurus -lajin nautaeläimissä, sioissa, Gallus gallus -lajin linnuissa ja kalkkunoissa
5) BVD-tauti (bovine viral diarrhea)  nautaeläimissä
6) PRRS-tauti (porcine reproductive and respiratory syndrome)
7) CAE-tauti (caprine arthritis/encephalitis)
8) maedi-visna
9) Mycoplasma gallisepticum -ja M. meleagridis -tartunnat sellaisissa pitopaikoissa, joissa pidetään vähintään 100 Gallus gallus -lajiin kuuluvaa lintua tai kalkkunaa
10) Salmonella pullorum - ja gallinarum -tartunnat siipikarjassa
11) siipikarjan pneumovirustartunta (APV-tauti) siipikarjassa
12) hevosten tarttuvat aivoselkäydintulehdukset (VEE, EEE, WEE) 
13) esikotelomätä (Paenibacillus larvae sp. larvae)
14) pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida)
15) Tropilaelaps-punkin tartunnat 
16) Varroa-punkin tartunta Ahvenanmaan maakunnassa
17) kalojen Gyrodactylus salaris -tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella
18) lohikalojen alfavirustartunnat (SAV)
19) genoryhmän 5 IPN-virustartunnat (kalojen tarttuva haimakuoliotauti eli IPN-tauti) sisävesialueella
20) karpin kevätviremia (SVC-tauti)
21) koikarpin herpesvirustartunta (KHV-tauti)
22) äyriäisten valkopilkkutauti
23) nilviäisten bonamioosi
24) nilviäisten marteilioosi

 

Alla luetellut eläintaudit on luokiteltu ilmoitettaviksi eläintaudeiksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1010/2013.

Ilmoitettavat eläintaudit

Seuraavista eläintaudeista on kunnaneläinlääkärin ilmoitettava aluehallintovirastolle  viimeistään seuraavana arkipäivänä maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1010/2013 mukaisesti

1) apinarokko
2) Aujeszkyn tauti muissa eläinlajeissa kuin sioissa
3) Batrachochytrium dendrobatidis -tartunta
4) besnoitioosi (Besnoitia besnoiti)
5) botulismi
6) Brucella abortus -, B. melitensis - ja B.suis -tartunnat muissa eläinlajeissa kuin sorkkaeläimissä sekä muut Brucella-tartunnat
7) BVD-tauti muissa eläinlajeissa kuin nautaeläimissä
8) Campylobacter fetus ssp. venerealis -tartunta
9) CEM-tauti (contagious equine metritis)
10) duck virus hepatitis
11) ekinokokkitartunnat, lukuun ottamatta myyräekinokokkoosia
12) entsoottinen abortti (Chlamydophila abortus)
13) heartwater -tauti
14) HEV (hemagglutinating encephalomyelitits -virus) sioissa
15) hevossyyhy (Sarcoptes equi)
16) IPN-tauti eläintautilain 35 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella ja muut IPN-virustartunnat
17) ISA-viruksen aiheuttamat tartunnat, lukuun ottamatta viruksen genotyypin HPR (HPR-geenin alueella deleetio) aiheuttamia tartuntoja
18) japanilainen aivotulehdus (japanese encephalitis)
19) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD-tauti)
20) kamelirokko (camelpox)
21) kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis)
22) Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean-Congo Haemorrhagic Fever)
23) lammassyyhy (Psoroptes ovis)
24) lehmärokko
25) leptospiroosi
26) lintuinfluenssat, lukuun ottamatta vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (843/2013) tarkoitettua korkeapatogeenista ja matalapatogeenista lintuinfluenssaa
27) Mycoplasma agalactiae- (tarttuva agalaktia), M. capricolum-, M. mycoides subsp.capri- ja M.synoviae –tartunnat sekä M. gallisepticum- ja M. meleagridis -tartunnat, jotka esiintyvät vähemmän kuin 100 Gallus gallus -lajiin kuuluvaa lintua tai kalkkunaa pitävissä pitopaikoissa
28) Mycobacterium complex -ryhmän tartunnat (nautatuberkuloosi) muissa eläinlajeissa kuin sorkkaeläimissä sekä muut mykobakteeritartunnat, paratuberkuloosi mukaan lukien
29) myksomatoosi
30) Nairobi Sheep Disease
31) nautaeläinten anaplasmoosi (Anaplasma marginale ja A.centrale)
32) nautojen  hemorraaginen septikemia (Pasteurella multocida)
33) new world screwworm (Cochliomyia hominivorax)
34) Nipah-viruksen aiheuttama aivotulehdus
35) old world screwworm (Chrysomyia bezziana)
36) orf
37) Parafilaria bovicola -tartunta
38) paramykso 1 -virustartunnat linnuissa
39) PED (porcine epidemic diarrhea)
40) piroplasmoosi hevoseläimissä
41) PRCV (porcine respiratory corona virus)
42) psittakoosi ( Chlamydophila psittaci)
43) pulmonaari adenomatoosi
44) Q-kuume
45) rabbit haemorrhagic disease
46) ranavirus-tartunta
47) rapurutto
48) ritinärutto (Clostridium chauvoei)
49) salmonellatartunnat, lukuun ottamatta Bos taurus -lajin nautaeläimissä, sioissa, Gallus gallus -lajin linnuissa ja kalkkunoissa todettuja salmonellatartuntoja
50) systiserkoosi (Taenia solium eli Cysticercus cellulosae) sioissa
51) STEC-tartunnat
52) surra (Trypanosoma evansi)
53) theilerioosi (Theileria parva ja T.annulata)
54) Trichomonas foetus -tartunta
55) trikinelloosi
56) trypanosomoosi (tsetse-kärpäsen levittämä)
57) tularemia eli jänisrutto
58) West Nile -kuume

 

Seuraavista eläintaudeista on kunnaneläinlääkärin ilmoitettava aluehallintovirastolle kuukausittain maa- ja metsätalouministeriön asetuksen 1010/2013 mukaisesti

Nautaeläinten taudit
1) ESBL-entsyymiä, AmpC-beetalaktamaasia tai karbapenemaasia tuottavien bakteerien tartunnat (laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat)
2) kampylobakteeritartunnat, lukuun ottamatta Campylobacter fetus ssp. venerealis -tartuntaa
3) keuhkomato
4) listerioosi
5) laidunkuume
6) maksamato
7) metisilliiniresistentit Staphylococcus aureus (MRSA) -tartunnat
8) Mycoplasma bovis -tartunta
9) punatauti
10) pälvisilsa
11) valelehmärokko
12) virusripuli (Corona) 

Sikojen taudit
1) Actinobacillus pleuropnemoniae -tartunta
2) aivastustauti
3) tyyppiä C oleva Clostridium perfringens -tartunta
4) dysenteria
5) kampylobakteeritartunnat
6) kapi (Sarcoptes scabiae var. suis)
7) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat
8) MRSA-tartunnat
9) porsasyskä
10) sikainfluenssa
11) sikaruusu
12) toksoplasmoosi
13) Yersinia enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis -tartunta
14) ödeematauti

Hevoseläinten taudit
1) herpesvirustartunnat (EHV-1 ja EHV-4 -tartunnat)
2) hevosinfluenssa
3) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat, jotka ovat aiheuttaneet oireita isäntäeläimessä
4) MRSA-tartunnat
5) pääntauti
6) virusarteriitti

Lammas- ja vuohieläinten taudit
1) Borderin tauti
2) enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D)
3) kampylobakteeritartunnat
4) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat
5) listerioosi
6) maksamato (Fasciola hepatica)
7) MRSA-tartunnat
8) sorkkamätä
9) toksoplasmoosi
10) Yersinia enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis -tartunta

Lintujen taudit
1) AE (avian encephalomyelitis)
2) Gumborotauti
3) IB (avian infectious bronchitis)
4) ILT (avian infectious laryngotracheitis)
5) kampylobakteeritartunnat
6) kanakolera
7) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat
8) leukoosi
9) Marekin tauti
10) MRSA-tartunnat
11) sikaruusu
12) sinisiipitauti

Vesieläinten taudit
1) Gyrodactylus salaris -tartunnat muualla kuin Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella
2) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat
3) MRSA-tartunnat
4) lohikalojen paisetauti ja muut Aeromonas salmonicida -tartunnat
5) Yersinia ruckeri -tartunnat

Mehiläisten ja kimalaisten taudit 
1) akariaasi (Acarapis woodi)
2) nosemoosi (Nosema apis ja N. ceranae)
3) toukkamätä (Melissococcus pluton)
4) varroa-punkin tartunta eläintautilain 35 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella

Koirien, kissojen ja frettien taudit
1) kettusyyhy (Sarcoptes scabiae var. vulpis)
2) kissarutto
3) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat, jotka ovat aiheuttaneet oireita isäntäeläimessä
4) leishmaniaasi
5) MRSA-tartunnat
6) penikkatauti
7) toksoplasmoosi

Turkiseläinten taudit
1) kettusyyhy (Sarcoptes scabiae var. vulpis)
2) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat
3) minkkien virusripuli
4) MRSA-tartunnat
5) penikkatauti
6) plasmasytoosi

Terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ilmoitettavat taudit

1) apinarokko
2) botulismi
3) Brucella-tartunnat
4) myyräekinokokkoosi kaikissa eläimissä
5) kaikki ekinokokkitartunnat koirassa
6) kädellisillä esiintyvät ihmisille vaaralliset filovirustartunnat
7) Krimin-Kongon verenvuotokuume
8) mycobacterium complex -ryhmän tartunnat (nautatuberkuloosi)
9) lehmärokko
10) leptospiroosi, aktiiviset erittäjät
11) korkeapatogeeninen ja matalapatogeeninen lintuinfluenssa
12) orf
13) pernarutto
14) psittakoosi
15) Q-kuume, aktiiviset erittäjät
16) rabies
17) salmonellatartunnat nautaeläimissä, sioissa, siipikarjassa, hevosissa, lampaissa ja vuohissa
18) STEC-tartunnat
19) trikinelloosi sioissa
20) tularemia eli jänisrutto
21) West Nile -kuume

Eläintauteja tutkivan laboratorion velvollisuus toimittaa mikrobikantoja ja tutkimustietoja

Ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on toimitettava kansalliseen vertailulaboratorioon seuraavia ilmoitettavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien tai loisten kannat taikka näyte, josta mikrobi tai loinen on osoitettu:
1) Brucella canis -tartunnat,
2) BVD-tauti lampaissa ja sioissa;
3) CEM-tauti;
4) ekinokokkitartunnat;
5) Gumboro-tauti;
6) HEV sioissa;
7) hevoseläinten herpesvirustartunnat;
8) hevoseläinten pääntauti;
9) hevoseläinten virusarteriitti;
10) IPN-tauti eläintautilain 35 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella ja muut IPN-virustartunnat;
11) ISA-viruksen aiheuttamat tartunnat;
12) hevosinfluenssa;
13) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien tartunnat;
14) lehmärokko;
15) leptospiroosi;
16) lintuinfluenssat, lukuun ottamatta vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoitettua korkeapatogeenista ja matalapatogeenista lintuinfluenssaa;
17) lohikalojen paisetauti;
18) MRSA-tartunnat;
19) Mycoplasma bovis -tartunnat;
20) orf;
21) paramykso 1 -virustartunnat linnuissa;
22) paratuberkuloosi;
23) PED;
24) penikkatauti;
25) PRCV;
26) Q-kuume;
27) rapurutto;
28) salmonellatartunnat;
29) siipikarjan IB;
30) sikainfluenssa;
31) sikojen dysenteria;
32) STEC-tartunnat märehtijöissä;
33) trikinelloosi;
34) valelehmärokko;
35) West Nile -kuume;
36) virusripuli (Corona) nautaeläimissä; sekä
37) Yersinia ruckeri -tartunnat vesieläimissä sisävesialueilla.

Kantaa tai näytettä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa jokaisesta laboratoriossa eristetystä mikrobista tai loisesta silloin, kun kyseessä olevaa tautia esiintyy maassa pitkäkestoisena epidemiana.