Ajankohtaista eläinten lääkitsemisestä

12.4.2017 Saparossa muistutusta lääkkeiden varalle luovuttamisesta ja ilmoittautumisohjeet 18.5. ajankohtaispäivään.

Lue lisää Saparosta 2/2017.

7.3.2017 EFSA on selvittänyt kansalaisten käsityksiä tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden käytön aiheuttamista riskeistä ihmisille. Mukana oli 12 EU-maata. Suomi ei ollut näiden joukossa, mutta infografiika on julkaistu myös suomeksi. Raportti englanniksi löytyy EFSA:n sivuilta.

2.3.2017 Injisoitavan penisilliinin riittävyys päivitetty

22.2.2017 Lääkkeiden tuonti rescue-koiran tuonnin yhteydessä (Fimea)

13.2.2017 Toimenpide-ehdotuksia resistenssin torjumiseksi

Kaikkien WHO:n jäsenvaltioiden on tehtävä kansallinen toimintasuunnitelma, jossa on oltava konkreettiset, mitattavat toimenpiteet. Valmistelua koordinoi Suomessa kansallinen työryhmä, jossa ovat edustettuna sekä ihmisten että eläinten lääkinnän asiantuntijat. Valmistelusta vastaava ministeriö on STM. Työryhmässä ovat mukana myös MMM, Evira, THL, Fimea ja yliopistosairaaloiden infektiolääkärien edustajat. 

Evira valmistelee yhteistyössä eläinlääkäreiden ja muiden tahojen kanssa elämiä ja elintarvikkeita koskevia toimenpiteitä. Kommentoida voi 28.2.2017 mennessä.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 040 489 3352 tai ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 040 554 2238

2.1.2017 Penisilliinin saatavuushäiriöin johdosta annetut sitovat penisilliinin käyttöaiheiden voimassaolo päättyi 31.12.2016.

Lue lisää Eviran sivuilta täältä ja Fimean tiedotteesta täältä

30.12.2016 Lääkkeiden ja lääkerehujen määrääminen eläinlääkinnässä.

MMM:n asetus 7/EEO/2008 on edelleen voimassa koskien lääkkeiden ja lääkerehujen määräämistä. Muutokset reseptien voimassaoloajoissa ja sähköisen reseptien pakollisuus koskevat vain lääkkeiden määräämistä ihmisille.

27.12.2016 Lääkkeiden varalle luovuttamisen usein kysyttyjen vastauksia on päivitetty
Löydät vastaukset täältä

16.12.2016 Penisilliinin riittävyysarvio on päivitetty. Lue lisää täältä

14.12.2016 Kiinnitä huomiota sinkkioksidin hallittuun käyttöön

Lue lisää Saparosta elokuulta 2015

15.11.2016 Engemycin LA vet 100 mg/ml –valmisteen käyttö
– väliaikainen linjaus korkeamman annoksen käytöstä lypsylehmille

Terramycin vet 100 mg/ml –valmiste on ollut ainoa markkinoillamme oksitetrasykliini-injektio, jota on voinut käyttää sorkkavälin ajotulehdukseen tehoavalla annoksella (10 mg/kg) lypsylehmille. Nyt tämä valmiste on nyt loppunut tukuista eikä uusia toimituksia ilmeisesti saada.

Poikkeuksellisen tilanteen johdosta Evirassa on linjattu, että Engemycin LA –injektiovalmistetta voi käyttää kerran päivässä annoksella 10 mg/kg myös lypsylehmille, vaikka tämän annoksen käyttö lypsylehmille on kielletty valmisteyhteenvedossa. Maidon varoajaksi Evira suosittelee 7 vrk. Lihan varoaika on valmisteyhteenvedon mukainen eli 35 vrk.

Linjaus perustuu siihen, että Evira pyrkii varmistamaan tarvittavien tehokkaiden lääkitysten saatavuutta Suomessa. Linjaus on voimassa siihen saakka, kunnes maahan saadaan lyhytvaikutteinen, lypsylehmille soveltuva oksitetrasykliini-injektiovalmiste.

Lisätietoja: ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara tai ylitarkastaja Liisa Kaartinen

 

14.10.2016 Suomessa tuotantoeläinten mikrobilääkekulutus tasaista

Euroopan lääkevirasto EMA on julkaissut tänään 6. ESVAC-raportin, jossa on 29 Euroopan maan tiedot vuodelta 2014. Lue lisää Fimean tiedotteesta ja Fimean verkkosivulta.

5.10.2016 Ohjeluonnos lääkitystarran lisäämisestä hevosten vanhoihin tunnistusasiakirjoihin lausunnolla

Evira pyytää ohjeluonnoksesta lausuntoja 3.11.2016 mennessä. Lääkitystarran lisääminen olisi ohjeen voimaan tulon jälkeen kunnan virkaeläinlääkärin tai läänineläinlääkärin tehtävä. Tarran lisääminen edellyttää lääkityshistorian tarkastamista. Teurastuskelpoisen hevosen lääkitystarraan on tässä yhteydessä aina laitettava kuuden kuukauden varoaika teurastukselle.

 Lisätietoja antaa tarvittaessa ylitarkastaja Liisa Kaartinen.

6.6.2016 Eläinlääkäreiden ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä
Kevään koulutuspäivän materiaalit löytyvät täältä.

2.6.2016 Muistutusta Naseva- ja Sikava-tilojen terveydenhuollosta vastaaville eläinlääkäreille muutamista lääkitsemisasioista

31.5.2016 Eläinten lääkitsemisen valvonnan raportin 2015
löydät täältä

23.5.2016 Uudet mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläimille
löydät täältä

16.5.2016 Fimea on julkaissut 2014 mikrobilääkkeiden myyntiluvut
Eläinten mikrobilääkkeiden myynti kasvoi hieman. Lue lisää Fimean uutisesta

9.5.2016 Tuotantoeläinten lääkityskirjanpidon usein kysyttyjä kysymyksiä päivitetty
Löytyvät täältä

9.3.2016 Zoonoosikeskuksen sivuilla EU:n resistenssiseurannan tuloksia vuodelta 2014
Lue lisää täältä

5.1.2016 Olethan löytänyt omistajaesitteen lemmikin antibioottihoidoista?
Löydät esitteen täältä

16.10.2015 Lidokaiinin varoajat sialle ja naudalle pitenevät
Lue lisää Fimean tiedotteesta

16.10.2015 Eläinten mikrobilääkkeiden kulutus on edelleen vähentynyt useassa maassa
Lue lisää Fimean tiedotteesta

3.8.2015 MRSA:n merkitystä eläinten ja ihmisten välisiin tartuntoihin Suomessa on selvitetty
Lue lisää  Zoonoosikeskuksen sivuilta   

24.7.2015 Harrastesiipikarjan mykoplasman mikrobilääkityksestä päättää aina eläinlääkäri
Lue lisää täältä.

25.6.2015 Tietoa NDM-bakteereista
NDM (New Delhi Metallo-beetalaktamaasi) -entsyymiä tuottava E.coli –bakteeri on ensi kertaa todettu Suomessa eläimestä. Lue lisää eläinlääketieteellisen tiedekunnan  tiedotteesta.  
Evira.fi-sivuille on koottu tietoa NDM-bakteereista.  Lue lisää

16.3.2015  Eläinlääkäri: muistuta sikatiloja Eviran MRSA-tietopaketista
Tietopakettiin on koottu taustatietoa metisilliiniresistentistä Staphylococcus aureus –bakteerista (MRSA) ja sen leviämisestä sekä merkityksestä sikojen terveydelle. Lisäksi on kerrottu toimenpiteet, joita noudattamalla MRSA pyritään pitämään poissa sikalasta. Jos MRSA-tartunta kuitenkin todetaan sikalassa, tilalla voidaan ehkäistä tartunnan leviämistä. MRSA:n torjuminen ja sen leviämisen ehkäiseminen tuotantoeläintiloilla pienentää riskiä, että tuotantoeläimistä peräisin olevat MRSA-kannat päätyisivät ihmisiin. Tietopaketti on postitettu tiloille rekisteripostin yhteydessä. Se löytyy sähköisenä täältä.

12.4.2013 Muutoksia hevosten lääkitystä koskevaan lainsäädäntöön
Komission asetus (EU) 122/2013 hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta eli ”hevoslääkelista-asetus” on astunut voimaan 16.2.2013.
Lue lisää Saparosta

14.12.2012
Kolmannen polven kefalosporiinien käyttöä eläimille on rajoitettu

Suomessa on markkinoilla kolme kolmannen polven kefalosporiinia sisältävää eläinlääkevalmistetta. Näitä lääkevalmisteita saa käyttää ainoastaan niiden valmisteyhteenvedon mukaisesti hyväksytyille kohde-eläinlajeille. Kaskadiperiaatetta ei siis saa soveltaa niihin. Myöskään ihmisille hyväksyttyjä kolmannen polven kefalosporiineja ei saa käyttää eläimille.
Lue lisää Saparosta

10.2.2012
Furosemidiä vain laskimoon naudoille

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttaa, että furosemidin käyttö naudalle on ns. MRL-asetuksen (komission asetus (EU) N:o 37/2010) mukaan sallittu vain injektiona laskimoon. Tämä tarkoittaa sitä, että furosemidiä sisältäviä suun kautta annettavia valmisteita ei saa käyttää nautaeläimille. Tällaisia valmisteita ovat muun muassa Furesis-, Furovet-, Lasix retard- sekä Vesix-nimiset tablettivalmisteet.
Lue lisää Saparosta