Usein kysyttyä MRSA:sta

Mikä on MRSA?

MRSA tarkoittaa metisilliini-antibiootille vastustuskykyistä eli resistenttiä Staphylococcus aureus -bakteeria, joka eroaa tavallisista S. aureus -bakteerin kannoista vain antibioottiherkkyytensä suhteen. Metisilliiniresistenssi ei lisää bakteerin taudinaiheutuskykyä. MRSA-bakteerikannat ovat resistenttejä beetalaktaamiryhmän antibiooteille, kuten penisilliineille. Muiden S. aureus -bakteerien tapaan MRSA pystyy säilymään pitkiäkin aikoja ympäristössä.

Mitä se aiheuttaa?

MRSA on tunnettu hoitoon liittyviä infektioita aiheuttava bakteeri. S. aureus on tavallinen ihon ja nenän limakalvolla esiintyvä bakteerilaji, joka ei terveillä ihmisillä ja eläimillä aiheuta tautia. S. aureus voi kuitenkin aiheuttaa tulehduksia esimerkiksi rikkoutuneella ihoalueella tai leikkaushaavoissa. Yleisimmät mikrobilääkkeet eivät tehoa 
MRSA-bakteeriin ja hoito vaikeutuu. MRSA-tartunnan saanut oireeton ihminen tai eläin voi myös väliaikaisesti toimia MRSA-bakteerin kantajana.

Esiintyykö eläimissä ja lihassa MRSA:ta Suomessa?

Suomessa MRSA-bakteeria on todettu tuotantoeläimistä sioilla, lypsylehmillä ja hevosilla. MRSA-löydöksiä sioista on tehty useita ja bakteeria on todettu useammalla sikatilalla. Lypsylehmillä MRSA-löydökset ovat harvinaisia. Koirilla ja kissoilla MRSA -löydökset ovat hyvin satunnaisia.

Vuonna 2015 Evira tutki yhteensä 303 tuoreesta sianlihasta otettua näytettä MRSA-bakteerin varalta. MRSA-bakteerin esiintyvyys tuoreessa sianlihassa on suhteellisen pieni. Näytteistä yhdeksässä (3 %) todettiin MRSA. Näistä seitsemän oli kotimaista lihaa. Valtaosa tutkituista sianlihanäytteistä oli kotimaista alkuperää, ulkomaisia lihatuotteita aineistossa oli yhteensä 11. Kaikki MRSA-kannat kuuluivat sioilla yleisesti esiintyvään MRSA-tyyppiin CC398. Vuonna 2017 tutkittiin 220 tuoreesta sianlihasta otettua näytettä. Niistä valtaosa oli kotimaista alkuperää. MRSA:ta löytyi kuudessa prosentissa näytteistä. Myös tässä kartoituksessa kaikki MRSA-kannat kuuluivat tyyppiin CC398. Sioille MRSA-bakteeri ei tavallisesti aiheuta tautia.

Suomessa on selvitetty MRSA:n esiintymistä sioissa neljästi. Vuonna 2008 osana EU-laajuista kartoitusta yli 200 suomalaisesta porsastuotantosikalasta otettiin ympäristöpölynäytteitä. MRSA-bakteeria todettiin yhden tilan ympäristönäytteissä. Vuosina 2009 - 2010 selvitettiin MRSA:n esiintymistä teurassioilla; näytteitä tutkittiin 59 teuraserästä, joista MRSA-positiivisia oli 22 %. Vuosina 2011 - 2012 MRSA:n varalta seulottiin kaikki 68 erityistason jalostussikalaa, joista yhdessäkään ei todettu MRSA-bakteeria.

Näytteiden keruu teurassioista toteutettiin uudelleen vuosina 2016 - 2017. Tutkituista teuraseristä 77 prosentissa oli MRSA-bakteeria.

MRSA-bakteeri oli siis selvästi yleistynyt teurassijoissa.Teurassikojen MRSA löydökset eivät siis tässä seurannassa kuvaa MRSA-tilannetta sikojen lähtötiloilla, koska MRSA-tartunta saattaa tapahtua kuljetuksen aikana tai teurastamon navetassa. 

Miten MRSA leviää eläinten ja ihmisen välillä?

MRSA-bakteerit voivat siirtyä ihmisten ja eläinten välillä. Tämän vuoksi MRSA-bakteerin esiintyminen muun muassa sikatiloilla voi tarkoittaa, että tiloilla työskentelevät henkilöt ja teurastamohenkilökunta voivat saada tartunnan. Antibioottien käyttö tuotantoeläintiloilla suosii resistenttien bakteerikantojen yleistymistä ja voi ylläpitää tartunnan lähdettä. Antibioottien käytön tulisikin aina olla perusteltua. Perheen sisällä MRSA voi tarttua ihmisistä lemmikkeihin tai lemmikeistä ihmisiin ja usein onkin vaikea sanoa, kuka oli ensimmäinen tartunnan saaja. Hyvä yleis- ja käsihygienia on paras keino tartunnan ehkäisemiseksi.

Ovatko elintarvikkeet turvallisia MRSA:n suhteen?

Koska MRSA-bakteeri leviää kosketustartuntana eli käsien välityksellä, teoriassa MRSA-bakteeria sisältävän lihan tai elintarvikkeen käsittely ja syönti voisi johtaa MRSA-tartuntaan. Nykytiedon mukaan MRSA-bakteeri ei kuitenkaan tartu helposti käsittelemällä tai syömällä MRSA-bakteeria sisältävää elintarviketta. Vaara saada MRSA-tartunta lihan tai muun elintarvikkeen välityksellä on siten pieni. Kuten muutkin Staphylococcus aureus -bakteerit, osa MRSA-bakteereista voi tuottaa ruokamyrkytyksiä aiheuttavaa enterotoksiinia. Oireiltaan tai vakavuudeltaan MRSA:n aiheuttama ruokamyrkytys ei poikkea muiden S. aureus -bakteerien aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä.

Elintarvikkeista MRSA tuhoutuu kuumentamalla, joten MRSA-tartuntoja voidaan ehkäistä kuten muitakin ruoan bakteereita hyvällä työskentely- ja käsihygienialla. Ruoan bakteereihin tehoavat normaalit hygieeniset työskentelytavat: riittävä kuumennus, raaka-aineiden asiamukainen käsittely ja käsien puhdistus ruokaa valmistettaessa.

Mihin lämpötilaan elintarvike pitää kuumentaa, jotta MRSA tuhoutuu?

MRSA-tartuntoja voidaan ehkäistä kuten muitakin ruoan ei-toivottuja bakteereita hyvällä työskentely- ja käsihygienialla. Elintarvikkeista MRSA tuhoutuu kuumentamalla.
Ruuan valmistuksessa tulee muistaa:

  • ruoan riittävä kuumennus (esim. joulukinkun kuumentaminen vähintään 75 asteeseen),
  • raaka-aineiden asiamukainen käsittely (esim. estetään ristisaastuminen raa’asta lihasta kypsiin ruokiin tai sellaisenaan syötäviin tuotteisiin kuten salaattiin),
  • astioiden ja välineiden huolellinen pesu ja kuivatus (astioiden käsinpesussa pestään raakaan lihaan käytetyt välineet viimeisenä niin kuumassa vedessä kuin kädet sietävät, konepesussa 60 celsiusasteinen vesi ja kummassakin tavassa on tärkeää, että astiat kuivuvat kokonaan ennen seuraavaa käyttöä) sekä
  • käsien pesu aina ennen kuin aloitat ruoanvalmistuksen ja eri työvaiheiden välissä (kotikeittiössä riittää yleensä huolellinen pesu saippualla ja lämpimällä vedellä, lisäksi käsidesi jos perheessä on flunssaa tai vatsatautia, kuitenkaan ei ole hyvä valmistaa toiselle ruokaa, jos itse on sairaana).

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA