Lääkeluettelot

Tälle sivulle on koottu luettelot eläimille hyväksytyistä lääkevalmisteista.

Hyväksytyt valmisteet

 

 Lääkeluettelon tiedot päivitetään noin kahden kuukauden välein Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta (Fimea) saatujen tietojen perusteella. Evira pyrkii tietosisällön oikeellisuuteen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä virheitä saattaa esiintyä. Jos epäilet luettelossa olevan virheen, ota yhteyttä Eviraan.

 

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

  • Komission asetus (EU) N:o 122/2013  hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta
  • MMM: Luettelo aineista ja rohdoksista, joita voidaan toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä eläinten lääkintään (B19.4)