Lääkeluettelot

Tälle sivulle on koottu luettelot eläimille hyväksytyistä lääkevalmisteista.

Hyväksytyt valmisteet

Tuotantoeläinten lääkeluettelon tiedot päivitetään 2-3 kuukauden välein Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta (Fimea) saatujen tietojen perusteella. Evira pyrkii tietosisällön oikeellisuuteen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä virheitä saattaa esiintyä. Jos epäilet luettelossa olevan virheen, ota yhteyttä Eviraan.

Eviran luettelossa ei ole erityisluvallisia valmisteita (ks.kohta ”Aiheesta muualla verkossa”)

Seuraavia luetteloita ei enää päivitetä:

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

  • Komission asetus (EU) N:o 122/2013  hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta
  • MMM: Luettelo aineista ja rohdoksista, joita voidaan toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä eläinten lääkintään (B19.4)