Saatavuushäiriöt 2018

Trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteiden saatavuushäiriöstä

Tilannekuva

  • Fimea on siirtäntyt DEA-apuainetta sisältävät valmisteet määräaikaisille erityisluville 17.10.2018. Valmisteita voi hankkia tukusta niin kauan kuin valmisteita on varastossa ja niitä voidaan käyttää tuotantoeläimille valmisteyhteenvetojen mukaisesti. Fimean 19.10. julkaisema tiedote. (22.10.2018)
  • Fluniksiinimeglumiinia sisältäviä injektioita ei ole toistaiseksi saatavissa edes hevosille, joilla on passissa teurastuskielto. (28.9.2018) 

Elokuun 2018 tilanne

Fimean 15.8.2018 julkaisema tiedote Tribrissen vet -, Duoprim vet - ja Finadyne vet injektiovalmisteista. 

Trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektioiden saatavuushäiriötilanne liittyy DEA-apuaineen kuluttajaturvallisuusepäilyyn. Neljän trimetopriimi-sulfonamidi-injektiovalmisteen sijasta markkinoille jäi vain kaksi valmistetta (Oriprim vet inj ja Borgal vet inj.). Eviran tietojen mukaan suun kautta annettavien trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiinivalmisteiden saatavuuteen ei ole tulossa muutosta.

Evira pitää tilannetta huolestuttavana sekä resistenssitilanteen huononemisen että eläinten asianmukaisen hoidon ja hyvinvoinnin kannalta. Saatavuushäiriön kestosta tai DEA:a sisältävän injektiovalmisteen (Flunixin vet inj) pysymisestä markkinoilla ei tällä hetkellä ole vielä tietoa. Myyntikieltoon asetetut valmisteet ovat Suomessa kriittisen tärkeitä. Fimea on ilmoittanut selvittävänsä vaihtoehtoja vastaavia vaikuttavia aineita sisältävien valmisteiden saamiseksi eläinten lääkintään.

Eviran suositukset ja ohjeet eläinlääkäreille (16.8.2018)

Eläinlääkäreiden varastoissa olevat Duoprim vet, Tribrissen vet – ja Finadyne vet valmisteet voi käyttää loppuun.

Trimetopriimi-sulfonamidi-injektiot: Trimetopriimi-sulfonamidi-injektiovalmisteet ovat porsastuotantosikaloiden perusmikrobilääke ja ne ovat tarpeen myös nautojen ja hevosten hoidossa. Erityisesti sikaloissa on tärkeää selvittää näytteenotolla aiheuttajamikrobi ja sen lääkeherkkyys lääkekäytön ohjeita päivitettäessä.

Jos eläinlääkäri joutuu vaihtamaan käytössä olevan trimetopriimi-sulfonamidin esimerkiksi aminopenisilliiniin Sikava- tai Naseva-tiloilla, joille luovutetaan lääkkeitä tulevien tautitapausten varalle, tulee eläinlääkärin kirjallisesti ohjeistaa uuden lääkkeen oikea käyttö sekä päivittää tilan hoitosuunnitelma.

Reservilääkkeiden käyttöä tulee edelleen pyrkiä välttämään: Trimetopriimi-sulfonamidien käyttöä ei saa ensisijaisesti korvata fluorokinoloneilla. Lainsäädännön mukaan fluorokinoloneja sisältäviä valmisteita saa käyttää eläimille vain, jos luotettavan mikrobiologisen diagnoosin ja herkkyysmäärityksen perusteella, epidemiologisen tiedon tai muiden eläinlääketieteellisesti perusteltujen syiden mukaan muuta tehokasta lääkettä ei ole käytettävissä tai muu hoito ei olisi riittävän tehokas. Fluorokinoloneja ei myöskään saa luovuttaa tulevien tautitapausten varalle valtakunnallisessa terveydenhuolto-ohjelmassa oleville tiloille.

Fluniksiinimeglumiini-injektiostvarattava hevosille: Fluniksiinimeglumiini on tärkeä kipulääke hevosilla ja monissa käyttöaiheissa, kuten ähkyn hoidossa, se tulisi antaa suonensisäisesti. Evira suosittelee, että varastossa olevat fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteet varattaisiin vain hevosten käyttöön. Evira pitää tärkeänä, että fluniksiinimeglumiinia olisi jatkossa käytettävissä injektiovalmisteena edes hevosille, joiden passissa on merkintä teurastuskiellosta.

Lue lisää

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset (Eviran opas 2016)

MMM asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 17/14

Fimean 15.8. julkaisema tiedote MSD:n myyntikiellosta Fimean sivuilla