Väliaikaiset käyttösuositukset

Fimean 2.1.2017 tiedotteen kysymys-vastauksien 28.12.2017 tehty päivitys luettavissa täältä.

Tietoja valmisteiden saatavuudesta: toistaiseksi viimeinen tilannepäivitys (joulukuu 2017)

  • Prokaiinipenisilliiniä sisältävien injektiovalmisteiden arvioidaan riittävän ainakin toukokuulle 2018.
  • Penisilliiniä sisältävien lypsykauden intramammaarien saatavuus on normaali.

Korvaavisen injektiovalmisteiden mahdollisista saatavuushäiriöistä löytyy lisätietoa Fimean verkkosivuilta.

STM:n päätös oli voimassa 31.12.2016 asti

Penisilliinin saatavuustilanne ei ole vielä joulukuun lopussa 2016 normalisoitunut, joten väliaikaisia käyttösuosituksia olisi edelleen hyvä noudattaa aina silloin, kun se on mahdollista:

Harkintaa penisilliinin käyttöön

On tärkeää, että eläinlääkäri pohtii hoitopäätöksiä tehdessään, onko antibioottikuuri välttämätön. Esimerkiksi naudan utaretulehduksien hoidossa Pohjoismaiden ulkopuolella myös kliiniset utaretulehdukset hoidetaan useimmiten intramammaareilla ja tarvittaessa tukihoidolla. Siten pääasiassa maitotilaan rajoittuvat streptokokkien ja koagulaasinegatiivisten bakteerien aiheuttamat utaretulehdukset suositellaan hoidettavaksi ensisijaisesti intramammaareilla lypsykaudella tai umpeenlaitettaessa. Tarvittaessa annetaan tukihoitona tulehduskipulääkettä.

Samoin hoitokäytäntöjä on tarkasteltava myös sikojen hoidossa. Napatulehdusten ennaltaehkäisyyn ei tulisi käyttää lainkaan rutiininomaisia ennaltaehkäiseviä penisilliinihoitoja. Samoin normaalin kastraation yhteydessä ei anneta mikrobilääkitystä.