Väliaikaiset käyttösuositukset

Päätös helmikuulta 2016 on voimassa 31.12.2016 asti

STM:n päätös eläinten bentsyylipenisilliinivalmisteiden velvoitevarastoinnin alittamisesta sekä Eviran sitovat suositukset näiden valmisteiden käyttöaiheista ovat edelleen voimassa. (päivitetty 17.5.2016)
STM:n päätöksellä 26.1.2016 on muutettu penisilliinivalmisteiden väliaikaisia käyttösuosituksia eläimille. Penisilliinin käyttöaiheita lypsylehmille on lisätty.

Lue lisää: 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös bentsyylipenisilliiniä sisältävien eläinlääkkeiden velvoitevaraston käytöstä erityistilanteessa 
Päivitetyt penisilliinivalmisteiden väliaikaiset käyttösuositukset (tammikuu 2016) 
Fimean tiedote  (4.2.2016)

Tietoja valmisteiden saatavuudesta (tilanne 15.11.2016)

  • Prokaiinipenisilliiniä sisältävien injektiovalmisteiden arvioidaan riittävän ainakin maaliskuun 2017 puoliväliin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole saatavissa.
  • Penisilliiniä sisältävien lypsykauden intramammaarien arvioidaan riittävän heinäkuulle 2017.

Myyntilupien haltijoiden edustajat tekevät koko ajan töitä uusien erien saamiseksi maahan. Korvaavissa injektiovalmisteissa on edelleen saantihäiriöitä ja niistä löytyy lisätietoa Fimean verkkosivuilta.

Harkintaa penisilliinin käyttöön

On tärkeää, että eläinlääkäri pohtii hoitopäätöksiä tehdessään, onko antibioottikuuri välttämätön. Esimerkiksi naudan utaretulehduksien hoidossa Pohjoismaiden ulkopuolella myös kliiniset utaretulehdukset hoidetaan useimmiten intramammaareilla ja tarvittaessa tukihoidolla. Siten pääasiassa maitotilaan rajoittuvat streptokokkien ja koagulaasinegatiivisten bakteerien aiheuttamat utaretulehdukset suositellaan hoidettavaksi ensisijaisesti intramammaareilla lypsykaudella tai umpeenlaitettaessa. Tarvittaessa annetaan tukihoitona tulehduskipulääkettä.

Samoin hoitokäytäntöjä on tarkasteltava myös sikojen hoidossa. Napatulehdusten ennaltaehkäisyyn ei tulisi käyttää lainkaan rutiininomaisia ennaltaehkäiseviä penisilliinihoitoja. Samoin normaalin kastraation yhteydessä ei anneta mikrobilääkitystä.

Penisilliinille löytyy vaihtoehtoja eläinten lääkityksessä. Suositusten tavoitteena on kuitenkin säilyttää penisilliini tehokkaana lääkkeenä Suomessa myös jatkossa mahdollisen häiriötilanteen päätyttyä.

Voimassa olevaa lääkitsemislainsäädäntöä noudatetaan normaalisti poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. MMM:n antamassa asetuksessa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä ( 17/2014) velvoitetaan eläinlääkäri ottamaan huomioon Eviran antamat suositukset sekä säädetään mikrobilääkkeiden käytöstä. Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille ( 1054/2014muutos 11 § 2 mom.) rajoitetaan tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille.

Lue lisää:
Fimean ja Eviran tiedote 19.5.2015