Väliaikaiset käyttösuositukset

STM:n päätös oli voimassa 31.12.2016 asti

Penisilliinin saatavuustilanne ei ole vielä joulukuun lopussa 2016 normalisoitunut, joten väliaikaisia käyttösuosituksia olisi edelleen hyvä noudattaa aina silloin, kun se on mahdollista:

Tietoja valmisteiden saatavuudesta (tilanne 16.12.2016)

  • Prokaiinipenisilliiniä sisältävien injektiovalmisteiden arvioidaan riittävän ainakin toukokuun 2017 puoliväliin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole saatavissa.
  • Penisilliiniä sisältävien lypsykauden intramammaarien saatavuus on normaali.

Korvaavisen injektiovalmisteiden mahdollisista saatavuushäiriöistä löytyy lisätietoa Fimean verkkosivuilta.

Harkintaa penisilliinin käyttöön

On tärkeää, että eläinlääkäri pohtii hoitopäätöksiä tehdessään, onko antibioottikuuri välttämätön. Esimerkiksi naudan utaretulehduksien hoidossa Pohjoismaiden ulkopuolella myös kliiniset utaretulehdukset hoidetaan useimmiten intramammaareilla ja tarvittaessa tukihoidolla. Siten pääasiassa maitotilaan rajoittuvat streptokokkien ja koagulaasinegatiivisten bakteerien aiheuttamat utaretulehdukset suositellaan hoidettavaksi ensisijaisesti intramammaareilla lypsykaudella tai umpeenlaitettaessa. Tarvittaessa annetaan tukihoitona tulehduskipulääkettä.

Samoin hoitokäytäntöjä on tarkasteltava myös sikojen hoidossa. Napatulehdusten ennaltaehkäisyyn ei tulisi käyttää lainkaan rutiininomaisia ennaltaehkäiseviä penisilliinihoitoja. Samoin normaalin kastraation yhteydessä ei anneta mikrobilääkitystä.