Bakteriologian näytteenotto – yleisiä ohjeita

 Tautikohtaisia ohjeita eläinlajeittain löytyy valikosta vasemmalta.

Hyvä näyte

 • otettu niin aseptisesti kuin mahdollista
 • näytettä on riittävästi, esim. useita ml märkäeritettä, eksudaattia tai ulostetta
 • otettu nopeasti oireiden ilmaannuttua (esim. tuore abskessi)
 • sivelynäytteet on otettu näytteenottopuikolla ja lähetetty kuljetuselatusaineputkessa (kaupallisesti saatavana esim. Probact, Copan, Transpocult)
 • virtsanäyte on otettu punktoimalla (toissijaisesti kateroimalla tai keskivirtsasta)
 • anaerobinäytteet otettu korkeintaan 4 tuntia kuolleena olleesta eläimestä
 • anaerobinäytteet otettu kaupallisiin anaerobikuljetusputkiin
 • otettu ennen lääkitystä
 • jos otettu lääkityksen aikaan tai sen jälkeen, lääkityksestä tiedot lähetteeseen
 • primaariviljelmät bakteeritunnistukseen  (esim. Uricult, verimalja) tuoreena
 • jäähdytetty ja säilytetty +4 °C lämpötilassa (jääkaapissa) ennen lähetystä
 • näyteputket/purkit on merkitty selvästi ja mukana on lähete, jossa tarvittavat lisätiedot

Lisäohjeita näytteenotosta:

Brakyspira

Campylobacter fetus subsp. venerealis

Taylorella equigenitalis (CEM)

Paratuberkuloosi

Streptococcus equi subsp. equi (hevosen pääntauti)

Ureaplasma

Eviran laboratoriot eivät tutki:

 • Utaretulehdusnäytteet (tutkitaan elinkeinon- tai paikallislaboratorioisssa)
 • Terveiden/oireettomien eläinten ulostenäytteitä salmonellan varalta
 • Dermatofyytit, ml. pälvisilsa ( www.sva.se)

Lähetys

Kuljetuselatusaineiden käyttö on suositeltavaa. Näytteen tulisi olla laboratoriossa lähetystä seuraavana päivänä. Nopeimmat lähetystavat ovat Postin Ovelle-paketti, linja-auto tai henkilökohtainen tuonti. Lämpimänä vuoden aikana suositellaan kylmävaraajan käyttöä. Lähettäjä maksaa lähetyskulut.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: