Näytteenotto vasta-ainetutkimuksiin (serologisiin tutkimuksiin)

Bakteerivasta-aineita tutkitaan veri- ja maitonäytteistä. Useimmissa tapauksissa riittää yhden näytteen tutkiminen, kuten keinosiemennystoimintaan liittyvissä lakisääteisissä tutkimuksissa sekä vienti-, tuonti- ja seurantatutkimuksissa. Tutkimuksen osoittaa, onko eläimellä kyseisen bakteerin aiheuttama infektio. Vasta-aineet voivat olla osoitettavissa pitkäänkin itse bakteerin hävittyä elimistöstä.

Kliinisen taudin diagnostiikassa voidaan käyttää pariseerumitutkimusta. Ensimmäinen näyte otetaan oireiden alkaessa ja toinen näyte 2-3 viikon kuluttua. Mikäli vasta-aineiden määrä (tiitteri) jälkimmäisessä näytteessä on vähintään nelinkertainen verrattuna taudin akuutissa vaiheessa otetun näytteen tiitteriin, tulkitaan eläimen sairastuneen kyseiseen tautiin. Taudeissa, joissa immuunivaste on hidas tai epäsäännöllinen (mm. borrelioosi), ei vasta-aineiden nousun osoittaminen yleensä onnistu pariseerumitutkimusta käyttäen. Yhden näytteen perusteella voidaan osoittaa, mikä on vasta-ainetaso tutkimushetkellä. Raja-arvon ylittävä korkea tiitteri viittaa kliiniseen tautiin.

Näytteiden ottaminen

Näytteet otetaan verinäyteputkiin ilman hyytymistä ehkäisevää ainetta. Verta tai maitoa otetaan noin ¾ putken tilavuudesta, kuitenkin vähintään 5 ml isoihin (10 ml) putkiin tai 2,5 ml pienempiin (5 ml) putkiin. Tarvittavaan näytemäärään vaikuttaa se, miten paljon ja millaisia tutkimuksia näytteestä tehdään. Yksittäiseen tutkimukseen saattaa riittää 1 ml verta.

Pilaantuminen, jäätyminen tai muu syy, joka aiheuttaa punasolujen hemolysoitumisen, tekee seerumit tutkimuskelvottomiksi. Pilaantuneet maitonäytteet ovat myös tutkimuskelvottomia. Siksi näytteet on otettava mahdollisimman aseptisesti ja pakattava huolellisesti. Putket on suljettava nestetiiviisti.

Näytteenotto on ajoitettava niin, että näytteet saadaan tutkimukseen Eviraan mahdollisimman nopeasti.

Jos on mahdollista, että verinäyte asianmukaisesta pakkaamisesta ja muusta varovaisuudesta huolimatta voi jäätyä tai muuten hemolysoitua matkan aikana, erotetaan seerumi ja lähetetään se kokoveren sijasta.
Näyteputket tulee merkitä selvästi ja liittää mukaan lähete, jossa on tarvittavat lisätiedot. Kaikki halutut tutkimukset on merkittävä lähetteeseen.

Näytteiden lähettäminen

Kaikki bakteeritauteihin liittyvät serologiset tutkimukset tehdään Eviran Helsingin päätoimipaikan eläintautibakteriologian laboratoriossa.

Näytteet, joista tehdään sekä bakteeri- että virusvasta-ainetutkimuksia, lähetetään eläintautivirologian tutkimusyksikön kautta.

Porsasyskän vasta-ainetutkimukset tehdään Eviran Seinäjoen toimipaikassa.

Vasta-ainetutkimuksiin tarkoitetut näytteet ovat pääsääntöisesti VAK-säännöksistä vapaita näytteitä. Jos kuitenkin eläimissä epäillään tarttuvaa tautia (esimerkiksi Q-kuume), näytteet ovat kategoria B biologista materiaalia. Pakkaus- ja merkintäohjeet löytyvät Itellan (Postin) ohjeista diagnostisten näytteiden lähettämisestä.

Eviran tarjoamat tutkimukset

Mikrobi/loinen

Eläinlaji

Menetelmä

Anaplasma phagocytophilus

Hevonen, koira

Immunofluoresenssitesti (IF)

Borrelia burgdorferi

Hevonen, koira

IF

Brucella abortus, suis, melitensis

 Märehtijät, sika, (koira)

Rose Bengaltesti (RB), Komplementinfiksaatiotesti (CF)

Brucella canis

Koira

Pika-agglutinaatio

Malleus (räkätauti)

Hevonen

CF

Chlamydophila abortus

Märehtijät

ELISA

Coxiella burnetii (Q-kuume)

Märehtijät

ELISA

Dourine (astumatauti)

Hevonen

CF

Ehrlichia canis

Koira

IF

Leptospira

Kaikki eläinlajit

Mikroskooppinen agglutinaatiotesti (MAT)

Mycobacterium paratuberculosis (paratuberkuloosi)

Märehtijät

ELISA

Mycoplasma gallisepticum

Siipikarja

Pika-agglutinaatio, ELISA

Mycoplasma hyopneumoniae (porsasyskä)

Sika

ELISA

Mycoplasma meleagridis

Siipikarja

Pika-agglutinaatio, ELISA

Mycoplasma synoviae

Siipikarja

Pika-agglutinaatio, ELISA

Neospora caninum

Nauta

ELISA


Evira ei tee Leishmania-vasta-ainemäärityksiä eikä sydänmatotutkimuksia.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME