Contagious Equine Metritis (CEM)

Tärkeää huomioitavaa näytteenotosta ja lähettämisestä

CEM-näytteet ovat laboratorioon saapuessaan tutkimuskelvottomia, jos

  • näytteenotosta on kulunut yli 48 tuntia 
  • kuljetuselatusaineputket ovat vanhentuneet 
  • kuljetuselatusaineen hiili ja neste ovat erottuneet 
  • putket ovat rikkoontuneet 
  • putket ovat matkan aikana jäätyneet


Näytteiden tulee olla perillä 48 tunnin kuluessa näytteenotosta,
koska Taylorella equigenitalis -bakteeri elää kuljetuselatusaineessa vain rajoitetun ajan. Näytteitä ei tutkita, jos niiden  ottamisesta on kulunut yli 48 h tai kuljetusputket ovat vanhentuneita tai viallisia.

Näytteet tulisi kuljettaa jäähdytettynä kylmävaraajien kanssa, mutta ne eivät saa jäätyä. Lähetys tulee pehmustaa, jotta putket eivät rikkoonnu. Näytteitä lähetettäessä tulee noudattaa postin ohjeita diagnostisten näytteiden lähettämisestä.

CEM-näytteet tutkitaan Eviran Kuopion toimipaikassa.

Lähete

Lähetysosoite

Evira Kuopio
- tuonti: Evira Kuopio, Neulaniementie 4
- Postin Ovelle-paketti ja pikakirje: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
- linja-autorahti: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Kuopioon Matkahuollon kautta lähetettyjen näytteiden saapumisilmoitukset
Toimisto ma - pe 8.00 - 16.15
puh. 029 530 4952

Evira lähettää oriin siitoskäytön mahdollistavan tutkimustuloksen (Taylorella equigenitalis -bakteeria ei todettu) tiedoksi Suomen Hippos ry:lle, ellei sitä lähetteessä kielletä.

Näytteenottovälineet

Näytepuikot ja kuljetuselatusaineputket

Emättimestä ja oriin peniksestä saadaan näyte lyhyellä pumpulipäisellä näytteenottopuikolla, joka on kuljetuselatusaineputken mukana. Näytteet tulee lähettää hiilipitoisissa Amiesin elatusainetta sisältävissä kuljetusputkissa, joissa Taylorella equigenitalis säilyy hengissä.

Sopivia kuljetusputkia saa mm. seuraavilta toimittajilta:

  • Labema Oy puh. 09 274 6740 (Probact; Technical Service Consultants 5-18)
  • Labnet puh. 020 741 3170 (Probact; Technical Service Consultants 5-18) 
  • Mekalasi Oy puh. 09 341 72 800 (Copan 114C; 31006)
  • Sarstedt puh. 09 374 1044 (Copan 114C; 80.1362)


Putket käyvät myös muille bakteerinäytteille ja säilyvät pari vuotta.

Kohtu- tai cervixnäytteitä varten tarvitaan pitkiä tammaa varten suunniteltuja muoviputkessa olevia näytepuikkoja. Niitä myyvät useat instrumenttiliikkeet.

Kuljetuselatusaineen ulkonäkö ja viimeinen käyttöpäivä on tarkistettava. Mikäli putket ovat esim. rikkoontuneet tai elatusaineen hiili ja neste ovat erottuneet, ei putkia tule käyttää.

Vanhentuneita putkia ei saa käyttää, vaikka ulkonäössä ei havaittaisi muutoksia. Vanhentuneeseen putkeen otettu näyte vastataan tutkimuskelvottamana.

Evira ei enää toimita näytteenottovälineitä.

Mistä ja miten näytteet otetaan

Jokainen näyte otetaan omalla näytteenottopuikolla ja kuljetetaan omassa kuljetuselatusaineessaan. Kuljetuselatusaineputkiin merkitään näytteenottokohta.

Ori

Oriin näytteet otetaan ulosvedetystä pesemättömästä peniksestä.
a. Ihon poimusta
b. Fossa uretraliksesta
c. Uretran aukosta
(d. Spermanäyte, ei välttämätön.)

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että fossa urethraliksen syvistä ”taskuista” saadaan kunnollinen näyte (kuva 1).

taylorella_3.jpg : 196Kb  

Kuva 1. Fossa urethraliksesta alkavien syvien ”taskujen” sijainti oriin peniksessä 1) Glans penis, 2) fossa urethralis ja 3) fossa urethraliksesta alkavat syvät ”taskut”.

Tamma

Tammalta otetaan mikäli mahdollista 3 näytettä.
(Tiineeltä tammalta vain näytteet a ja b).

a. Sinus clitoridis (kuva 2)
b. Fossa clitoridis (kuva 2)
c. Uterus tai cervix
Kaksi ensimmäistä näytettä otetaan ennen perineaalialueen pesua. Ennen kohtunäytteen ottoa alue puhdistetaan.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että sinuksista saataisiin kunnollinen näyte.

Klitorista puristamalla saadaan sinukset pieninä vertikaaleina aukkoina näkyville. Kaikilla tammoilla löytyy ainakin suurin, joka sijaitsee keskellä. Sen pohjalta kuultaa pieni harmaa smegmapallo. Näytteenottotikun pumpuli on syytä kastella steriiliin veteen ennen sen pyörittämistä sinuksessa.

taylorella_1a.jpg : 26Kb

Kuva 2. Tamman klitoriksen CEM-näytteenottokohdat.

Milloin näytteitä otetaan

Kaikki siitoskäytössä olevat lämminveri- ja ponioriit sekä keinosiemennyskäytössä olevat suomenhevosoriit on tutkittava vuosittain tammoille kohtutulehdusta (contagious equine metritis, CEM) aiheuttavan Taylorella equigenitalis -bakteerin varalta ennen astutuskauden alkua (MMM asetus 41/EEO/2006; Suomen Hippos ry:n ohjeet).

Näytteitä voidaan joutua ottamaan eläinten tuonnin ja viennin yhteydessä, jolloin näytteenottokertojen lukumäärä ja tiheys riippuvat kyseisen maan vaatimuksista. Vientitutkimusten lähetteisiin tulee merkitä, että kyseessä on vienti sekä vientimaan mahdollisesti vaatima normaalia (10 vrk) pidempi viljelymaljojen inkubointiaika. Vientimaan niin edellyttäessä tulee tutkittavaksi lähettää myös spermanäyte.

Näytteenottoa suositellaan myös tammojen kohtutulehduksissa.

Antibioottihoidon (tai paikallisten huuhteluiden) päättymisestä on oltava kulunut vähintään 7 vrk ennen näytteiden ottoa.   

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: