Scrapie pikatestinäyte

Näyte

Scrapie tutkitaan aivorungosta ja pikkuaivoista. Aivorunkoon kuuluvat väli- ja keskiaivot, aivosilta ja ydinjatke. Näyte otetaan aivorungon takaosasta obex-alueelta. Aivorunkonäytteen tulee olla n. 4-5 cm:n mittainen. Pikkuaivot sijaitsevat aivorungon takaosan yläpuolella. Niistä otettavan näytepalan tulee olla n. 2 X 2 cm:n suuruinen ja sisältää pikkuaivojen poimuilevaa kuorikerrosta. Mikäli näytteenotto niska-aukon kautta ei onnistu, lähetetään eläimen pää kokonaisuudessaan Eviran Helsingin, Kuopion, Seinäjoen tai Oulun aluetoimipaikkaan obduktiosalille. Ennen pään lähettämistä tulee lähettävän eläinlääkärin ottaa asiasta yhteyttä kyseiseen Eviran toimipaikkaan. Näytepalan voi lähettää Eviraan tutkittavaksi myös, jos se on huonokuntoinen tai hajonnut.

Näytteenottoon tarvittavat välineet

Näytteet otetaan lampaan/vuohen aivoista tarkoitukseen suunnitellulla muovi- tai teräslusikalla. Näytteenotossa on aina käytettävä kertakäyttökäsineitä, muuta erityistä suojavarustusta ei tarvita. Jokaiselle eläimelle suositellaan omaa kertakäyttöistä muovilusikkaa. Mikäli ei ole käytettävissä kertakäyttölusikkaa, teräslusikka puhdistetaan eri eläinten välissä runsaalla vedellä huuhdellen. Näytteenotossa on lusikan lisäksi oltava käytettävissä atulat, kertakäyttöveitsi ja kaarevakärkiset sakset. Muovilusikat ovat kertakäyttöisiä ja ne voi hävittää polttamalla. Sekä muovi- että teräslusikat voi desinfioida pitämällä niitä 2 tuntia 4 %:ssa hypokloriittiliuoksessa.

TSE-näytteenottoon tarvittavat lusikat ja näytteenottopurkit voi tilata Eviran lähettämöstä joko puhelimitse tai sähköpostilla:
• Heikki Heinänen puh. 0400 378 710, heikki.heinanen@evira.fi
• Sirpa Hannonen puh. 040 489 3329, sirpa.hannonen@evira.fi

Evirasta saa BSE-/scrapie-pakettikortteja, joilla näytteet voi lähettää postitse vastaanottajan laskuun.

Näytteenottotekniikka

 • Pää irrotetaan ensimmäisen niskanikaman ja kallon välistä.
 • Pää asetetaan ylösalaisin (ventraalipuoli eli alaleuan puoli ylöspäin) niin, että niska-aukko (foramen magnum) näkyy. Aivorungon pään pitäisi näkyä niska-aukossa.
 • Aivorungon päästä otetaan kiinni atuloilla ja kertakäyttöveitsi tai saksenkärjet työnnetään niska-aukon sisäpuolelle aivorungon ja aivokalvojen väliin. Veistä tai saksenkärkiä pyöräytetään aivorungon ympärillä niin, että aivorunko irtoaa ympäröivästä kudoksesta.
 • Näytteenottolusikka asetetaan aivorungon yläpuolelle (ventraalipuolelle) aivorungon ja sitä ympäröivien aivokalvojen väliin.
 • Näytteenottolusikkaa työnnetään luuseinämää pitkin syvemmälle niin, että lusikan kovera osa on kokonaisuudessaan sisällä.
 • Lusikkaa kierretään sekä oikealle että vasemmalle 90 astetta, jotta aivorungosta lähtevät hermokimput saataisiin katkaistua. Jos nämä eivät katkea, aivorungon palaa on vaikea saada ulos kokonaisena.
 • Lusikan etuosaa painetaan alaspäin aivorungon katkaisemiseksi, ja lusikka vedetään ulos. Irronnut aivorungon palanen seuraa lusikkaa.
 • Näyte asetetaan tarkoitusta varten suunniteltuun muovipurkkiin. Muovipurkkiin tulee aina laittaa lampaan/vuohen korvamerkki. Mikäli eläin ei ole korvamerkitty, tulee purkki merkitä siten että varmuudella tiedetään minkä eläimen näyte on kyseessä.
 • Lusikka työnnetään uudelleen niska-aukkoon kuten ensimmäiselläkin kerralla ja lusikkaa kierretään oikealle ja vasemmalle, mutta tällä kertaa lusikalla kauhaistaan alempaa, jotta pikkuaivoa saataisiin lusikkaan.
 • Lusikka pikkuaivonpaloineen vedetään ulos ja näytepalat laitetaan samaan purkkiin kuin aivorunkonäyte.
 • TSE-pikatestin valmistuttua päät hävitetään luokan 1 sivutuotteita käsittelevässä laitoksessa.

Tutkimukset

Scrapie-pikatesti tehdään Eviran virologian prionilaboratoriossa Helsingissä, jonne lusikkanäytteet lähetetään. Kokonaiset päät voidaan lähettää myös muihin Eviran toimipaikkoihin aivorunkonäytteen ottamista varten.

Lähetys

Näytettä koskeva scrapie-tutkimuslähete täytetään huolellisesti. Näytepurkit tulee laittaa erilliseen muovipussiin lähetteiden puhtauden varmistamiseksi. Sekä näytepurkit että lähetteet pakataan huolellisesti, ettei purkkien mahdollisesti avautuessa tai rikkoutuessa syntyisi vuotoja ympäristöön. Kokonaiset päät kannattaa lähettää Matkahuollon kautta. Rahtikirjaan merkitään, että vastaanottaja maksaa rahtimaksun.

Lähete

Lähetysosoite

Evira Helsinki 
Evira, virologia/prionilaboratorio, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Evira Kuopio

- tuonti: Evira Kuopio, Neulaniementie 4
- linja-autorahti: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Evira Seinäjoki

- tuonti: Evira Seinäjoki, Keskuskatu 23
- linja-autorahti: Evira Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Evira Oulu
- tuonti: Evira Oulu, Elektroniikkatie 5
- linja-autorahti: Evira Oulu, Matkahuolto Oulu 

 LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: