Eläinperäisten näytteiden pakkaaminen Eviraan toimittamista varten

Tämä ohje koskee näytteitä, joissa ei epäillä eläintautilain mukaisia helposti leviäviä tai vaarallisia eläintauteja.

Oikea pakkaaminen edistää näytteen säilymistä tutkimuskelpoisena, sekä varmistaa itse kuljetuksen asianmukaisuuden.

Kaikkien näytteiden kohdalla pätee perussääntö:
Esijäähdytys lähelle + 0 C° parantaa aina tutkimuksen laatua. Pakastaminen sitä vastoin haittaa tutkimuksia, paitsi seerumi- ja ternimaitotutkimuksia.

Kaikkien näytteitä sisältävien pakkausten tulee kestää tavanomaisen kuljetuksen iskut ja kuormitukset.

Kaikki eläinperäiset näytteet tulee pakata kolmiosaiseen pakkaukseen:

  1. esipakkaus (eli primaaripakkaus, sisin pakkaus, joka on näytteen kanssa kosketuksissa)
  2. välipakkaus (eli sekundaaripakkaus, primaaripakkaus on tämän sisällä, estää vuotoja)
  3. ulkopakkaus (eli tertiaaripakkaus, ulkoisin pakkaus, joka on käsittelyn kestävä)

Veri- erite- maito- ja kuljetuselatusainenäytteet sekä vastaavat

Esipakkaus

On nestetiiviisti suljettava putki tai vastaava.

Välipakkaus

Estetään mm. putkien rikkoutuminen toisiaan vasten, autetaan primaariastiaa kestämään ulkoista mekaanista vaikutusta, ja estämään vuotoja. Putkien hyvä suoja on aaltopahvi, jossa on putkille omat lokerot. Sanomalehtipaperia voi käyttää aaltopahvin lisäksi, ja sen jälkeen näyte suljetaan muovipussiin.

Ulkopakkaus

a)     Postin kautta lähetettävät :

Noudatetaan Postin ohjeita biologisen materiaalin lähettämisestä. Käytetään musta-keltaraitaisia pahvipakkauksia, tai tarvittaessa tukevampaa muuta pakkausta, jonka ympärille vedetään kelta-musta-raitaista teippiä. Teippiä voi ostaa esim. rautakaupoista, Biltemasta, Etran verkkokaupasta ja sitä myydään mm. kauppanimillä huomioteippi tai varoitusteippi. Lisäksi tarra tai merkintä UN 3373, biologinen aine, kategoria B.

b)     Matkahuollon kautta lähetettävät:

Kuplamuovipussi (pienehkö näytemäärä) tai pahvilaatikko. Pahvilaatikossa mahdollisesti tyhjäksi jäävä tila on hyvä täyttää esim. rutatulla sanomalehtipaperilla.

Kesäaikaan pakkauksen sisään on suositeltavaa lisätä kylmävaraajia.

Ulostenäytteet, jotka eivät ole kuljetuselatusaineessa

Esipakkaus

Esimerkiksi tiiviskorkkinen purkki tai ehjä solmittu muovipussi.

Välipakkaus

Esimerkiksi muovipussi, jonka sisälle primaaripakkaus laitetaan täytemateriaaliin käärittynä.

Ulkopakkauksen tulee olla riittävän vahvaa materiaalia, esim. pahvi- tai styroxlaatikko.

a)      Postin kautta lähetettävät:

Noudatetaan Postin ohjeita biologisen materiaalin lähettämisestä. Käytetään musta-keltaraitaisia pahvipakkauksia, tai tarvittaessa tukevampaa muuta pakkausta, jonka ympärille vedetään musta-keltaraitaista teippiä. Teippiä voi ostaa esim. rautakaupoista, Biltemasta, Etran verkkokaupasta ja sitä myydään mm. kauppanimillä huomioteippi tai varoitusteippi. Lisäksi tarra tai merkintä UN 3373, biologinen aine, kategoria B.

b)     Matkahuollon kautta lähetettävät:

Kuplamuovipussi (pieni näytemäärä) tai pahvilaatikko. Pahvilaatikossa mahdollisesti tyhjäksi jäävä tila tulee täyttää täytemateriaalilla.

Kesäaikaan pakkauksen sisään on suositeltavaa lisätä kylmävaraajia.

Kokonaiset eläimet ja eläimen osat

Esipakkaus

Kokonaisen eläimen ympärille on laitettava runsaasti ilmavaa ja kuivittavaa materiaalia, esimerkiksi sanomalehtipaperia. Kesäaikaan kylmävaraajia on aiheellista laittaa ruhon eri puolille.

Mikäli kyseessä on elinnäyte jota ei verhoa iho, näytettä vasten tulee laittaa folioa, voi- tai leivinpaperia, joka ei takerru näytteen pintaan. Vasta tämän jälkeen lisätään imevää ja ilmavaa sanomalehtipaperia tai vastaavaa.

Välipakkaus

Soveltuu kaksinkertainen muovipussi ja/tai -säkki.  

Ulkopakkaus

a)     Postin kautta lähetettävät enintään 30 kg painoiset painoiset näytteet :

Noudatetaan Postin ohjeita biologisen materiaalin lähettämisestä. Käytetään musta-keltaraitaisia pahvipakkauksia, tai muuta tukevaa pakkausta, jonka ympärille vedetään musta-keltaraitaista teippiä. Teippiä voi ostaa esim. rautakaupoista, Biltemasta, Etran verkkokaupasta ja sitä myydään mm. kauppanimillä huomioteippi tai varoitusteippi. Lisäksi tarra tai merkintä UN 3373, biologinen aine, kategoria B.

b)     Matkahuollon kautta lähetettävät näytteet:

Pahvi- tai styroxlaatikko, jonka on oltava riittävän luja kestämään käsittelyä. Laatikossa mahdollisesti tyhjäksi jäävä tila tulee täyttää sopivalla täytemateriaalilla.

LISÄÄ AIHEESTA  PALVELUSSAMME