Salmonellatutkimus

Evirassa ei tutkita terveiden/oireettomien eläinten ulostenäytteitä salmonellan varalta.

Ulostenäytteiden lähettäminen salmonellatutkimukseen, tuottajan omavalvonta

Nautalatilat: katso näytteenotto-ohjeet ETT:n internetsivulla kohdasta 'Salmonellanäytteenotto-ohje nautatilat'.

Sikatilat: katso 'Salmonellanäyteohje.pdf'  SIKAVAn internetsivustolta.

Tulosta ja täytä lähete salmonellatutkimus – nauta ja sika.

Katso salmonellatutkimuksia tekevien laboratorioiden yhteystiedoista paikkakuntasi lähin laboratorio ja lähetä näytteet sinne lähetteen kera. Näytettä ei saa pakastaa ennen lähettämistä eikä näyte saa jäätyä matkalla.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

Aiheet: