Näytteenotto- ja lähetysohjeet sikojen tautitutkimuksiin

Näytteiden valinnasta ja lähettämisestä on hyvä neuvotella tilaa hoitavan eläinlääkärin kanssa ja tarvittaessa Eviran näytteitä vastaanottavan tutkimusyksikön kanssa. Tilalla sioissa esiintyvät oireet, taudinkulku, tilatyyppi ja tilakoko ovat asioita, jotka vaikuttavat näytemäärään ja näytteisiin, joilla sairauden syytä lähdetään selvittämään.

Sikatilan ison eläinmäärän takia näytteenoton kohdentaminen on erityisen tärkeää. Kun selvitetään eläinten sairastumisten syytä, näytteet tulee ensisijaisesti ottaa tyypillisin oirein sairastaneista sioista ja siitä eläinryhmästä, jossa oireita on todettu. Näytetyypin valintaan vaikuttaa se, liittyykö eläinten sairastumisiin kuolleisuutta vai ei.

Sairastuneiden ja kuolleiden eläinten tutkimisessa käytettävissä ovat Eviran patologiset tutkimukset (kokonaisten kuolleiden eläinten tutkimukset ja elinnäytetutkimukset), erityiset tautiongelmien selvitykseen tehdyt tutkimuspaketit ja yksittäisten tautien tunnistamiseen tarkoitetut tutkimukset.

Tarkempia ohjeita eri tutkimuksista ja tutkimuspaketeista löytyy valikosta sivun vasemmassa reunassa.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME