Porsasyskätutkimus

Yleistä

Uusi porsasyskätartunta

Uudella porsasyskätartunnalla (uustartunta) tarkoitetaan tilannetta, jossa aikaisemmin porsasyskätartunnasta vapaaksi osoitetulla tilalla todetaan porsasyskää. Tilalla uutena tartuntana esiintyvä porsasyskä aiheuttaa alkuvaiheessa yskäoireita kaikenikäisissä sioissa.

Krooninen porsasyskätartunta

Kroonisesta porsasyskätartunnasta on kyse silloin, kun tilan sioissa on pidempään esiintynyt porsasyskätartuntaa. Kroonisen tartunnan yhteydessä selviä kliinisiä yskäoireita esiintyy tyypillisesti erityisesti lihasikavaiheessa. Porsasyskätartunnalle on tyypillistä, että sairastuneiden sikojen yskäoireet kestävät viikkoja, minkä lisäksi siat saattavat saada jälkitauteina muita keuhkotulehduksia porsasyskän lisäksi.

Vasta-ainetutkimukset porsasyskätartunnan toteamisessa

Porsasyskätartunta voidaan todeta verinäytteistä tai ternimaitonäytteistä tehtävien porsasyskävasta-ainetutkimusten avulla.

1. Verinäytteet

Näytteenoton kohde: siat, joilla on esiintynyt selviä yskäoireita.
Näytteenoton kohdistaminen yskiviin sikoihin on erityisen tärkeää:
- epäiltäessä uutta tartuntaa tilalla
- kyseessä on iso sikala, jossa yskäoireita on todettu vasta joissain osastoissa

Näytteenottovälineet: seerumiverinäyteputkia ja näytteenottoneuloja.

Näytemäärä: porsasyskäepäilyn yhteydessä suositellaan, että verinäytteitä lähetetään tutkittavaksi vähintään 10-15 kappaletta. Jos näytteenotto on hyvin kohdistettu, porsasyskävasta-aineiden toteaminen voisi onnistua pienemmästäkin näytemäärästä. Suurempi näytemäärä lisää kuitenkin mahdollisuutta todeta tauti nopeammin jo siinä vaiheessa, kun vasta osa sairastuneista sioista on ehtinyt muodostaa porsasyskävasta-aineita.

Sikava-terveysluokitusrekisterin kansallisella tasolla ja erityistasolla edellytetään vapautta porsasyskätartunnasta. Epäiltäessä mahdollista porsasyskätartuntaa tilan koko ja tilan merkitys mahdollisena tartunnanlevittäjänä voivat lisäksi vaikuttaa tutkittavaksi lähetettävien näytteiden lukumäärään.

Näytteenottoajankohta/-ajankohdat

Porsasyskätartunta voidaan yleensä todeta vasta-ainetutkimusten avulla viimeistään siinä vaiheessa, kun yskäoireiden alkamisesta tilalla on kulunut vähintään 3-4 viikkoa. Näytteenotto tulee kohdistaa niihin sikoihin, joilla porsasyskätartuntaepäilyyn liittyvät yskäoireet ovat alkaneet ensimmäiseksi.

Usein ensimmäinen näytteenotto halutaan tehdä jo taudinpurkauksen alkuvaiheessa. Porsasyskätartunnan yhteydessä itämisaika tartunnan saamisesta yskäoireiden alkamiseen on yleensä lyhimmillään noin 2-3 viikkoa. Jos näytteenotto kohdistetaan yskiviin sikoihin, on mahdollista, että porsasyskävasta-aineita voidaan todeta jo osalla sellaisista sioista, joiden yskäoireet ovat kestäneet noin viikon. Porsasyskätartunnan mahdollisuutta ei voida kuitenkaan sulkea pois, jos porsasyskävasta-aineita ei todeta näissä nopeasti oireiden alkamisen jälkeen otetuissa verinäytteissä. Käytännössä porsasyskätartunnan mahdollisuuden poissulkeminen edellyttää tässä tapauksessa vielä toista näytteenottoa siinä vaiheessa, kun oireiden alkamisesta on kulunut vähintään 3-4 viikkoa.

Jos tilalla on krooninen porsasyskätartunta ja tartunta pääsee tilalla vapaasti leviämään eläinten mukana osastosta toiseen, näytteenoton ajankohta ja kohdentaminen ei ole niin tärkeää. Tällöin verinäytteenotto porsasyskävasta-ainetutkimuksia varten voidaan tehdä esimerkiksi teurastuksen yhteydessä tilalta teurastettavaksi lähetetyistä sioista.

2. Ternimaitonäytteet

Näytteenottoajankohta ja näytteiden valinta

Epäiltäessä uutta porsasyskätartuntaa tilalla myös ternimaitonäytteet tulee valita ennen lähettämistä. Tutkittavaksi tulee lähettää ternimaitonäytteitä sellaisista emakoista, joilla on esiintynyt yskäoireita, joiden porsailla on esiintynyt yskäoireita tai joiden kanssa lähellä olleilla emakoilla on esiintynyt yskäoireita. Selvästi ennen oireiden alkamista kerättyjä ternimaitonäytteitä ei kannata lähettää tutkittavaksi.

Kroonisen porsasyskätartunnan yhteydessä ternimaitonäytteenotossa ei tarvita erityistä kohdentamista. Porsasyskävasta-aineita voidaan läpikäydyn porsasyskätartunnan seurauksena todeta osalla emakoista pitkään, jopa vuosia.

Lähetys

Näytteiden tulee olla laboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä, perjantaina ei tule ottaa eikä lähettää näytteitä. Nopeimmat lähetystavat ovat Postin Ovelle-paketti, linja-auto tai henkilökohtainen tuonti.

Verinäytteiden pilaantuminen tai jäätyminen tekee ne tutkimukseen kelpaamattomiksi, joten ne on otettava mahdollisimman aseptisesti ja pakattava huolellisesti (käärittävä aaltopahvin lisäksi esim. sanomalehtipaperiin) sekä säilytettävä ennen lähetystä jääkaapissa tai muussa viileässä paikassa.

Tutkittavaksi voidaan lähettää pakastettuina olleita ternimaitonäytteitä.

Lähete

Lähetteeseen kirjataan taudinkulku tilalla ja eläimillä todetut kliiniset oireet.

Jos kyseessä ovat näytteet, joiden maksajaksi on sovittu joku muu kuin tilan omistaja, lähetteeseen merkitään maksaja sekä maksajatahon yhteyshenkilö, jonka kanssa laskutuksesta on erikseen sovittu. Lähetteeseen merkitään myös se, kenelle/keille tutkimustulos lähetetään tiedoksi.

Lähetysosoite

Evira Helsinki
Evira, eläintautibakteriologia, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Keuhkonäytteet muita yskäoireiden aiheuttajia selvitettäessä

Porsasyskätartuntaa epäiltäessä saattaa olla tarve jo alkuvaiheessa selvittää muiden tartuntojen osuutta tilan sioissa todettuihin yskäoireisiin. Muita keuhkotulehduksen aiheuttajia voidaan selvittää tutkimalla tilalta patologis-anatomiseen tutkimukseen Eviraan lähetettyjä kuolleita sikoja tai keuhkonäytteitä.

Näytteenotto- ja lähetysohje sian hengitystietulehdustutkimukseen

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME