Näytteenotto vasta-ainetutkimuksiin (serologisiin tutkimuksiin)

Virusvasta-aineita tutkitaan verinäytteistä. Joissain tapauksissa riittää yhden näytteen tutkiminen, kuten vienti-, tuonti- ja seurantatutkimuksissa. Kliinisen taudin diagnostiikassa käytetään pariseerumitutkimusta. Ensimmäinen näyte otetaan oireiden alkaessa ja toinen näyte 2 - 3 viikon kuluttua. Mikäli vasta-aineiden määrä (tiitteri) jälkimmäisessä näytteessä on vähintään nelinkertainen verrattuna taudin akuutissa vaiheessa otetun näytteen tiitteriin, tulkitaan eläimen sairastuneen kyseiseen tautiin.

Näytteiden ottaminen

Näytteet otetaan seerumiverinäyteputkiin ilman hyytymistä ehkäisevää ainetta tai erityisiin geeliputkiin. Näyte on hyvä ottaa vakuumitekniikalla, sillä se parantaa näytteen laatua. Tarvittavaan näytemäärään vaikuttaa se, miten paljon ja millaisia tutkimuksia näytteestä tehdään.

Pilaantuminen, lämpeneminen, jäätyminen tai muu syy, joka aiheuttaa punasolujen hemolysoitumisen, tekee seerumin tutkimuskelvottomaksi. Siksi näytteet on otettava mahdollisimman aseptisesti ja pakattava huolellisesti. Putket on suljettava nestetiiviisti. Hemolyysin välttämiseksi verinäytteen voi sentrifugoida ja seerumin erottaa ennen näytteen lähetystä laboratorioon. Hevosen verinäytteessä punasolut laskeutuvat nopeasti putken pohjalle ja seerumi erottuu ilman sentrifugointiakin. Tällaisen näytteen voi laittaa jääkaappiin vuorokaudeksi ja sen jälkeen kaataa seerumin lähetysputkeen.
Näytteenotto on ajoitettava niin, että näytteet saadaan tutkimukseen Eviraan mahdollisimman nopeasti.

Näyteputket tulee merkitä selvästi ja liittää mukaan lähete, jossa on tarvittavat lisätiedot. Kaikki halutut tutkimukset on merkittävä lähetteeseen.

Näytteiden lähettäminen

Kaikki virustauteihin liittyvät tutkimukset tehdään Eviran Helsingin päätoimipaikan eläintautivirologian laboratoriossa. Näytteet, joista tehdään sekä bakteeri- että virusvasta-ainetutkimuksia, lähetetään eläintautivirologian tutkimusyksikköön.
Vasta-ainetutkimuksiin tarkoitetut näytteet ovat pääsääntöisesti VAK-säännöksistä vapaita näytteitä. Pakkaus- ja merkintäohjeet löytyvät Postin ohjeista diagnostisten näytteiden lähettämisestä.

Lisää aiheesta muualla verkossa

Aiheet: