Sikarokotteet

Sikojen rokotussuositus

 

 Perusimmunisointi  Sikaruusu  Parvo (tarttuva sikiökuolema) Koliripuli (x
 1.Rokotus  5-6 kk:n iässä  6 kk:n iässä  noin 6 vk ennen porsimista
 2.Rokotus  3-4 vko:n kuluttu 1. rokotuksesta  3-4 vko:n kuluttua 1.rokotuksesta ennen astutusta  2-3 vko ennen porsimista
 Tehosterokotukset  Sikaruusu  Parvo  Koliripuli
 Emakot  1/2 vuoden välein  n. 2 vko ennen astutusta  2-3 vko ennen porsimista
 Karjut  1/2 vuoden välein  1/2 vuoden välein  

 

x = ensikot ja aiemmin rokottamattomat emakot

Suolistotulehdusten ennaltaehkäisy

Koliripuli

 • NEOCOLIPOR
 • NEO-GLETVAX
 • PORCILIS PORCOLI DILUVAC FORTE

 

Paras suoja Escherichia coli -bakteerin aiheuttamaa pikkuporsasripulia vastaan saadaan rokottamalla emakot tiineyden lopulla, jolloin porsaat saavat suojaavat vasta-aineet ternimaidon välityksellä. Vieroitusporsaiden rokottamisen tehosta ei ole tutkittua tietoa.

Siat voidaan rokottaa tarvittaessa myös koliripuli-sikaruusu tai koliripuli-Clostridium perfringens tyyppi C yhdistelmärokotteilla.

 

Clostridium perfringens tyypit A, C ja D

 •  COGLAMUNE (Erityislupavalmiste)

 

Pikkuporsaiden Clostridium perfringens tyyppi C:n aiheuttamaa veriripulia vastaan rokotetaan samalla tavalla kuin koliripulia vastaan; emakot rokotetaan tiineyden lopulla, jolloin porsaat saavat suojaavia vasta-aineita ternimaidon välityksellä. Emakot voidaan rokottaa myös koliripuli-Clostridium perfringens tyyppi C yhdistelmärokotteella.


Koliripuli ja Clostridium perfringens tyyppi C -tartunta

 • TOXICOL
 • PORCILIS COLICLOS

 

Koliripuli, Clostridium perfringens tyyppi C ja Clostridium novyi

 • SUISENG VET

 Lawsonia Intracellularis

 •  ENTERISOL ILEITIS

 

Yleisinfektioiden ennaltaehkäisy

Sikaruusu

 • PORCILIS ERY VET

 

Kuljetustauti - Glässerin tauti

 • PORCILIS GLÄSSER (Erityislupavalmiste)

 

Parvo ja sikaruusu

 • PARVORUVAX
 • PORCILIS ERY + PARVO VET
 • HIPRASUIS-P/E
 • ERYSENG PARVO

 

Koliripuli ja sikaruusu

 • COLISORB

 

Sikoja voidaan rokottaa samanaikaisesti joko koliripuli- Clostridium perfringens tyyppi C tai parvo-sikaruusu yhdistelmä-rokotteilla.

Sikaruusua (Erysipelothrix rhusiopathiae) ja kuljetustautia (Haemophilus parasuis) pyritään ennaltaehkäisemään inaktivoiduilla bakteerirokotteilla. Rokotteet eivät estä infektioita, mutta suojaavat kliiniseltä sairaudelta tai lievittävät sairauden oireita.

Sikiöaikana tapahtuvan infektion ennaltaehkäisy


Parvo - tarttuva sikiökuolema

 • PORCILIS PARVO

 

Jos parvovirusinfektio on tilalla ongelmana, rokotuksen ajoitukseen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Koska parvovirus aiheuttaa sioilla ongelmia tiineysaikana, paras tulos saadaan, kun rokotus annetaan emakoille noin kaksi viikkoa ennen astutusta.

Rokote ei estä infektiota, mutta vähentää sikiöiden sairastumista. Riittävä tilan sikojen suojaus parvovirusinfektiota vastaan voidaan saavuttaa vain, jos kaikki alttiit emakot ja karjut, erityisesti nuoret yksilöt ja ostoeläimet, rokotetaan. Jos rokotukset eivät kata kaikkia siitoseläimiä, vaarantuu koko sikalan rokotussuoja. Siat voidaan rokottaa myös sikaruusu-parvo yhdistelmärokotteella.

Hengitystieinfektioiden ennaltaehkäisy


Pleuropneumonia - paiseinen keuhkotulehdus

 • PORCILIS APP

 

Porsasyskä

 • HYORESP
 • STELLAMUNE MYCOPLASMA

 

Sikalassa esiintyvän hengitystietulehdusongelman yhteydessä on joissakin tilanteissa mahdollista rokottaa sikoja hengitystietulehduksen aiheuttajaa vastaan. Tapauskohtaisen tilanneselvityksen perusteella sikoja voidaan tarvittaessa rokottaa paiseista keuhkotulehdusta (Actinobacillus pleuropneumoniae -tartuntaa) ja porsasyskää vastaan näihin tartuntoihin liittyvien oireiden ja kudosvaurioiden vähentämiseksi.

Sirkovirus

 • CIRCOVAC
 • INGELVAC CIRCOFLEX
 • PORCILIS PCV
 • PORCILIS PCV ID
 • SUVAXYN PCV