Immunologisten eläinrokotteiden luovutus

Immunologisten eläinlääkkeiden luovutuksesta säädetään eläinlääkintölainsäädännön asetuksessa B 17: Lääkkeiden käyttö, luovutus ja määrääminen eläinlääkinnässä. Tässä asetuksessa ja sen liitteissä annetaan säännökset lääkkeiden käytöstä eläimille sekä eläinlääkäreiden suorittamasta lääkkeiden luovutuksesta ja määräämisestä.