Kansallinen eläinten terveydenhuolto ETU

Kansallisen Eläinten terveydenhuollon toimintamallissa tila tekee eläinlääkärin kanssa sopimuksen säännöllisistä terveydenhuoltokäynneistä eläinyksikössä. Nautatilojen sopimukset kirjataan Naseva-tietojärjestelmään, sikatilojen sopimukset Sikavaan. Muilla eläinlajeilla sopimuksille ei ole keskusrekisteriä vaan sopimus on vain tilan ja eläinlääkärin välinen.

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry huolehtii terveydenhuollon koordinoinnista nautojen, sikojen ja siipikarjan osalta. Eviran edustajat ovat asiantuntijajäseninä mukana ETU:n työryhmissä.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA