Siipikarja

Terveydenhuollon yleisiä tavoitteita ovat:

  • ylläpitää ja edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja samalla parantaa tilan kannattavuutta
  • ylläpitää vapautta tai saavuttaa vapaus merkittävistä siipikarjalla esiintyvistä tarttuvista eläintaudeista ja loistartunnoista
  • ennaltaehkäistä siipikarjan sairastumista muihin tauteihin
  • ylläpitää mahdollisimman hyvin kohdennettua ja tarkoituksenmukaista lääkkeiden ja rokotteiden käyttöä

Terveydenhuoltoon liittyvä eläintautitutkimus Evirassa

Tautiepäilyihin ja siipikarjan sairastumisiin liittyvät tutkimukset


Jos tilalla todetaan eläinten sairastumisia, muninnan laskua tai kuolleisuutta, siipikarjasta on mahdollista lähettää näytteitä tutkittavaksi Eviraan. Evirassa tehdään myös diagnostiset tutkimukset näytteistä, jotka on otettu epäiltäessä tilalla jotain kansallisesti merkittävää tartuntaa. ETU-terveydenhuollon kannalta näytteiden lähettäminen on tärkeää tartunnan leviämisen estämiseksi. Tilan itsensä kannalta tärkeiden tartuntojen osalta diagnostisia tutkimuksia tehdään Evirassa palvelemaan sekä tilan hoitavaa eläinlääkäriä että tilaa.

Lääkitsemistä varten tehtävät tutkimukset

Siipikarjan lääkitys on Suomessa hyvin vähäistä. Lääkitys perustuu aina Evirassa tehtyyn diagnoosiin ja aiheuttajabakteerin herkkyysmääritykseen sekä hoitavan eläinlääkärin arvioon lääkkeen käytön tarpeellisuudesta parven kliinisen tarkastuksen perusteella.

Ennaltaehkäisy

Tautitapauksissa pyritään aina myös selvittämään sairastumiselle altistavat tekijät tarkistamalla hoitorutiinit ja olosuhteet.

Näytteiden maksullisuus

Siipikarjanäytteistä tehtävät tutkimukset ovat pääsääntöisesti maksullisia. Lakisääteisesti vastustettavien tautien osalta toimitaan eläinlääkintölainsäädännön mukaisesti.

Näytelajit

Siipikarjasta voidaan lähettää tutkittavaksi kokonaisia kuolleita eläimiä, verinäytteitä ja ulostenäytteitä. Näytteenotto suunnitellaan yhdessä hoitavan eläinlääkärin kanssa, jotta tutkittavaksi saadaan selvitettävän asian kannalta sopivia näytteitä.

Tutkimuspaikat

Evirassa tehdään siipikarjan diagnostisia tutkimuksia Helsingissä ja Seinäjoella, joissa työskentelee erityisesti siipikarjan sairauksiin perehtyneitä eläinlääkäreitä. Virologiset tutkimukset tehdään Helsingin eläintautivirologian tutkimusyksikössä.

Siipikarjan terveystarkkailuohjelma

Siipikarjan terveystarkkailu on toiminut maassamme vuodesta 1989 lähtien. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Terveystarkkailussa seurataan vasta-ainetutkimusten perusteella siipikarjan terveydentilaa ja rokotusten onnistumista ohjelmaan osallistuvilla tiloilla. Tutkittaviin tauteihin liittyy sekä itse tutkittavien lintujen kannalta tärkeitä tauteja että tauteja joilla on merkitystä emoista poikasiin siirtyvinä tauteina. Eräiden tautien kohdalla voidaan arvioida myös emoista poikasiin siirtyviä suojaavia vasta-aineita

Ohjelma on laadittu isovanhempaispolven sekä vanhempaispolven kasvattajille ja munittamoille. Myös tuotantopolven kasvattajat ja kanalat voivat halutessaan solmia sopimuksen, jolloin saavat tutkimukset terveystarkkailuhinnoin. Maatiaiskanarotujen säilyttäjätiloille ja harrastekanaloille on oma terveystarkkailuohjelma.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA