MMM: Lintuinfluenssan uhka Suomessa on helpottunut

1.12.2017

Lintuinfluenssavaaran katsotaan pienentyneen Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö antaa uuden asetuksen, joka palauttaa siipikarjan ulkonapitokiellon takaisin keväisin voimassa olevaan ulkonapitokieltoon. Asetuksessa säädetään myös tartunnan varhaiseen havaitsemiseen liittyvistä toimenpiteistä. Uusi asetus astuu voimaan 7.12.2017.
Lintuinfluenssavaaran katsotaan olevan Suomessa vähäisempi vuoden takaiseen verrattuna. Vähentyneen tautiriskin vuoksi ulkonapitokieltoaika asetetaan nyt kolme kuukautta viime vuotta lyhyemmäksi. Vuonna 2016 Suomessa esiintyi ensimmäistä kertaa korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa luonnonvaraisissa linnuissa ja lintutarhassa. Silloin viruksen leviämisen estämiseksi määrättiin asetus, jonka mukaan siipikarja on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 1.12.–31.5 välisenä aikana. Uusi asetus kieltää siipikarjan ja muiden lintujen pitämisen ulkona keväisin 1.3.–31.5. välisenä aikana. Kielto on tarpeen, koska lintuinfluenssa H5N8-epidemia jatkuu edelleen Euroopassa.
Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta

Aihealueet: