MMM: Muutoksia lihasikojen ja vieroitettujen porsaiden tilavaatimuksiin

16.3.2017

Hallitus antoi tänään eduskunnalle sikojen suojelua koskevan asetusmuutoksen, joka säätelee vieroitettujen porsaiden ja liha- ja kasvatussikojen tilavaatimuksia. Asetusmuutoksen jälkeen tilavaatimukset pienenevät ja ovat jatkossa lähes samat kuin Ruotsissa. Pohjoismaissa pinta-alavaatimukset ovat jatkossakin merkittävästi suurempia, kuin Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.

Aihealueet: