MMM: Suomen Sikayrittäjät ry ryhtyy maksamaan avustusta villisianmetsästäjille afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

30.3.2017

Suomen Sikayrittäjät ry ryhtyy maksamaan metsästysseuroille toiminta-avustusta Suomessa pyydetyistä villisioista. Tuen taustalla on sikayrittäjien huoli afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisestä. Tuella halutaan kannustaa metsästäjiä kotimaisen villisikakannan nykyistä tehokkaampaan rajoittamiseen. Tuen lisäksi metsästäjä voi edelleen saada korvauksen myös Eviralle lähetetyistä villisikanäytteistä.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.

Aihealueet: