MMM: Formaldehydin käyttö rehun lisäaineena loppuu, salmonellattomuus turvataan toisin keinoin

16.2.2018

Formaldehydin käyttö rehun lisäaineena päättyy uuden EU-asetuksen tullessa voimaan 28.2.2018. Formaldehydikäsittely on ollut Suomessa tehokkaaksi osoittautunut keino varmistaa salmonellan saastuttamien rehuaineiden turvallisuus ennen niiden toimittamista rehutehtaille ja tiloille. Salmonellan nollatoleranssista pidetään kiinni myös jatkossa.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.

Aihealueet: