MMM: Sikojen ulkonapidon rajoitus alkaa 1.6.2018 – sähköaidan rakennevaatimuksiin muutos turvallisuussyistä

7.2.2018

Kesäkuun alusta 2018 alkaen ulkoilevat siat on suojattava tukevalla aidalla Euroopassa leviävältä afrikkalaiselta sikarutolta. Suojausvaatimuksista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa, jonka tarkoituksena on ehkäistä afrikkalaisen sikaruton leviäminen luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä. Suojauksessa käytettyyn sähköaitaan tulee säännöksistä poiketen kytkeä vain yksi sähköpaimen. Suomessa afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan tavattu.

Asetuksessa kuvattu tarhassa jo olevan aidan oheen rakennettava sähköaita ei ole sähköpaimenia koskevassa eurooppalaisessa turvallisuusstandardissa esitettyjen turvallisuusvaatimusten mukainen. Asetuksen mukaisesti rakennettu, kahta sähköpaimenta käyttävä sähköaita voi aiheuttaa vaaratilanteen, jos samanaikaisesti kosketaan sekä aitauksen sisä- että ulkopuolella oleviin sähkölankoihin.  

Sähköaidalla vahvistetun aidan sisä- ja ulkopuolinen sähköaita tulee asetuksen säännöksistä poiketen kytkeä vain yhteen sähköpaimeneen. Muutos tulee tehdä viipymättä myös jo rakennettuihin sähköaitauksiin turvallisuusriskin poistamiseksi. 

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.

Aihealueet: