MMM: Pohjoismaat tavoittelevat sinisen biotalouden kasvua

21.12.2016

Pohjoismaiden ministerineuvosto on linjannut yhteiset tavoitteet veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyvässä liiketoiminnassa. Ne määritellään sinisen biotalouden tiekartassa, joka Suomen johdolla saatiin valmiiksi joulukuussa 2016.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta

Aihealueet: