Ajankohtaista rehuista 2015

15.9.2015: Afrikkalainen sikarutto voi levitä myös rehun mukana                                  

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on levinnyt Suomen lähialueille eli Viroon ja muihin Baltian maihin sekä Puolaan, Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Tauti on sioille erittäin vaarallinen eikä siihen ole hoitokeinoa.  Sairastuneiden lisäksi tilan kaikki eläimet joudutaan lopettamaan. Tautia aiheuttava virus kestää lämpöä (tuhoutuu +60°C/30 min) sekä happamuutta, ja voi levitä kuumentamattomien rehujen mukana. Myös ruokajäte voi levittää virusta ja muita eläintauteja, minkä vuoksi sen käyttö on kielletty elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa.

Taudin leviämisen ehkäisemiseksi ei tautialueilta tule tuoda Suomeen kuumentamattomia rehuja, kuten esim. säilörehua ja heinää sekä tuoresäilöttyä tai käsittelemätöntä satoa, tuotantoeläinten tai luonnonvaraisten eläinten ruokintaan. Riistaeläinten ruokinta itärajan läheisyydessä voi houkutella paikalle sairastuneita villisikoja, mikä aiheuttaa riskin taudin leviämiselle Suomeen. Lisäksi on huomioitava, että esim. viljan kuivaus, mukaan lukien maissi, ei välttämättä tuhoa tautia aiheuttavaa virusta. Tuotavan rehun alkuperä on aina syytä varmistaa, sillä se voi olla peräisin muusta kuin ostomaasta.

Sikaruttovirus voi levitä myös rehun kuljetuskaluston (Eviran ohje eläintautien leviämisen estämisestä sekä eläinkuljetusajoneuvojen puhdistamisesta ja desinfioimisesta Suomen rajat ylittävissä eläinkuljetuksissa) ja kuivikkeiden mukana.

Rehua tuovan henkilön tai yrityksen tulee rekisteröityä rehualan toimijaksi Eviraan (Rehualan toiminta). Tuotava rehu voi olla esim. viljaa, heinää, erilaisia siemeniä tai rehuseoksia. Rehualan toimija vastaa rehun laadun varmistuksesta ja turvallisuudesta osana omavalvontaansa, ja hänen on tehtävä vuosittain ilmoitus tuomistaan rehuista Eviraan. Rehualan alkutuotannon toimijaksi rekisteröityneet voivat tuoda pieniä määriä rehua omien eläinten ruokintaan ilman lakisääteistä näytteenottovelvoitetta ja vuosi-ilmoitusta, mutta myös rehualan alkutuottaja vastaa tuomansa rehun laadusta ja sen turvallisuudesta.

Lisätietoa Afrikkalaisesta sikarutosta www.evira.fi/asf

Aiheet: