Ajankohtaista rehuista 2017

8.12.2017: MUISTA ILMOITUS REHUALAN ALKUTUOTANNON TOIMIJAREKISTERIIN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA TAI TUOTANNON MUUTTUESSA

Koko rehuketjun, alkutuotanto mukaan lukien, on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaan. Rekisteröityminen on toiminnan edellytys rehua tuottaville (esimerkiksi vilja, säilörehu, hyönteiset), sekoittaville ja/tai elintarviketuotantoeläimiä ruokkiville viljelijöille.  Rekisteröinnin tarkoitus on taata rehujen jäljitettävyys koko ketjussa. Rehuja saa hankkia vain rekisteröidyiltä toimijoilta ja asiaa valvotaan maataloustukiin liittyvissä täydentävien ehtojen tarkastuksissa, joita tehdään noin yhdelle prosentille tukea hakeneista tiloista.

Tee ilmoitus rekisteröintiä varten ja muutokset rehualan alkutuotannon toimijarekisteriin lomakkeella F. Rekisteröinnin suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, joka julkaisee luettelot rekisteröidyistä rehualan toimijoista nettisivuillaan. Luetteloista voit varmistaa, että hankit rehut vain rekisteröidyiltä toimijoilta. Rekisteröinti tehdään kertaluontoisesti.

Rehualan alkutuotannon toimijaksi rekisteröityminen ja muutokset rekisteriin ovat maksuttomia.

Lisätietoja sekä lomake F rehualan alkutuotannon toimijaksi rekisteröitymiseen ja rehualan toiminnoissa tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseen löytyvät Eviran nettisivuilta.

Jos myös viljelet kasveja elintarvikkeeksi, oman kuntasi elintarvikevalvonnalla tulee olla tieto alkutuotantopaikastasi. Jos haet tukia tai teet ilmoituksen eläintenpitopaikasta, tieto alkutuotantopaikastasi kulkee viranomaiselta toiselle, eikä erillistä ilmoitusta tarvitse tehdä. Lisätietoa elintarvikkeiden alkutuotantopaikasta ilmoittamisesta löytyy Eviran nettisivuilta.

Lisätietoja muun yritystoiminnan luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä Suomi.fi -sivustolta (https://www.suomi.fi/yritykselle).

Aiheet: