Arkisto

Ajankohtaista rehuista ja rehujen valvonnasta

2015

 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ovat laatineet ohjeen rehu- ja elintarvikealan toimijoille jyrsijätorjunnasta. Ohje sisältää tietoa jyrsijämyrkyistä ja niiden käytöstä, tuholaistorjunnasta, ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä ja vaihtoehtoisista torjuntamenetelmistä. Jyrsijämyrkkyjä ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, mutta se voidaan sallia rehu- ja elintarviketuotannossa silloin, kun ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja myrkkyjen kampanjaluonteisella käytöllä ei saavuteta toivottua lopputulosta. Lue lisää (16.12.2015)
 • Afrikkalainen sikarutto (ASF) voi levitä myös rehun mukana. Tauti on sioille erittäin vaarallinen eikä siihen ole hoitokeinoa. Sairastuneiden lisäksi tilan kaikki eläimet joudutaan lopettamaan. Taudin leviämisen ehkäisemiseksi ei tautialueilta tule tuoda Suomeen kuumentamattomia rehuja tuotantoeläinten tai luonnonvaraisten eläinten ruokintaan. Lue lisää (15.9.2015)
 • Rehujen merkintäopas on päivitetty. Suurimmat päivitykset on tehty lainsäädäntöluetteloon ja dieettirehujen käyttötarkoitusluetteloon. Siirry rehujen merkinnät -sivulle tästä. (17.2.2015)

2014

 • Asetus (960/2014) rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta voimaan 15.12.2014. Kansallinen rehun lisäaineista annettu asetus (43/05) kumoutuu 15.12.2014. Lue lisää (12.12.2014)
 • Maa- ja metsätalousministeriön antaman päätöksen mukaisesti luomukotieläinten rehuja voidaan täydentää orgaanisella seleenillä (selenometioniini). Lue lisää (25.11.2014)
 • Rehuseminaari 3.11.2014. Lue lisää (3.11.2014)
 • Tietyt säilörehun lisäaineina käytetyt mikro-organismit poistetaan markkinoilta viimeistään 30.9.2014. Lue lisää (6.8.2014)
 • Raportit rehujen valvonnasta vuonna 2013 on julkaistu Eviran internetsivuilla. Linkki tiedotteeseen ja linkit raportteihin:            
  Rehuvalvonnan raportti 2013 (pdf, 207 kt), Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2013 (pdf, 2055 kt) (10.7.2014)
 • Evira on päivittänyt täydentävien ehtojen rehuvalvontaan tänä vuonna tulleet lisäykset täydentävien ehtojen oppaaseensa ”Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi”. Lue lisää (23.6.2014)
 • Vuoteen 2014 asti täydentävien ehtojen rehuvalvontaa tehtiin pääasiassa eläintiloilla, mutta nyt valvonta laajenee myös kasvinviljelytiloille. Noin 210 eläintilan lisäksi tullaan valvomaan 400 kasvintuotantotilaa, jotta valvonta kattaa yhden prosentin tukea hakeneista tiloista. Lue lisää (28.2.2014)
 • Euroopan komissio julkaisi 6.2.2014 asetuksen tiettyjen rehun lisäaineina käytettävien kobolttia sisältävien hivenaineiden markkinoilta poistamiseksi. Asetuksessa luetelluille rehun lisäaineille on annettu siirtymäajat markkinoilta poistamiselle. Siirry tiedotteeseen tästä. (12.2.2014)
 • Täydentävien ehtojen rehuvalvonnoissa tarkastetaan 2014 alkaen, että maatila pitää kirjaa rehuturvallisuutta varmistavista biosideista, kuten desinfiointiaineista ja tuhoeläinmyrkyistä. Lue lisää (13.1.2014)

2013

 • Teknologisten lisäaineiden luokkaan lisättiin vuonna 2009 uusi funktionaalinen ryhmä aineille, joilla vähennetään mykotoksiinikontaminaatiota. Tähän ryhmään on hyväksytty lokakuussa 2013 kaksi ensimmäistä rehun lisäainetta. Siirry tiedotteeseen tästä. (4.12.2013)

 • Evira lopettaa eläinten luomutuotantoon liittyvät luettelot säilörehun lisäaineista ja esiseoksista sekä luomurehuista ja luomutuotantoon soveltuvista rehuista. Siirry tiedotteeseen tästä. (7.11.2013)

 • Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset vuodelta 2012 julkaistu. Analyysitulosraporttiin tästä.(17.7.2013)

 • Muista kuin märehtijöistä peräisin olevan käsitellyn eläinvalkuaisen ja sitä sisältävän rehun syöttäminen vesiviljelyeläimille, kuten kasvatetuille kaloille, on sallittua. Syöttämisen sallivaa EU:n komission asetusta on sovellettu 1.6.2013 alkaen. Siirry tiedotteeseen tästä. (12.6.2013)

 • Rehun lisäaineena käytettävän seleenihiivan eli selenometioniinin enimmäismäärää on muutettu. Komission asetuksen mukaan seleenihiivasta tulevaa seleeniä rehussa saa olla enintään  0,2 mg/kg rehua (12 % kosteutta). Siirry tiedotteeseen tästä. (20.5.2013)

 • Ternimaidon luovutus tilalta märehtijöiden ruokintaan sallittua. Lue lisää (8.5.2013)

 • Rehujaoston uusimmat tiedotteet: Rehun lisäaineen hyväksynnän keskeyttäminen, Tietyt aromiaineet poistuvat markkinoilta (17.4.2013)

 • Suomessa valmistettiin tuotantoeläinten rehuseoksia 1 397 miljoonaa kiloa vuonna 2012. Määrä oli 3,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2011. Lue lisää (16.4.2013)

 • Rehujen merkintäopasta on päivitetty. Oppaan liitteessä 9 on lueteltu edelliseen versioon tehdyt muutokset. Siirry oppaaseen tästä. (1.3.2013)

 • Rehujen merkintäopas on päivitetty. Siirry oppaaseen tästä. (1.2.2013)

2012

 • Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset vuodelta 2011 julkaistu. Siirry julkaisuun tästä. (28.12.2012)

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 548/2012 rehualan toiminnanharjoittamisesta on tullut voimaan 24.10.2012. Asetus korvaa aikaisemman asetuksen 712/2008. Lue lisää rehuvalvonnan tiedotteesta. (24.10.2012)

 • Maatilojen on merkittävä jatkossa rehuvarastojen tunnisteet rehukirjanpitoon. Lainsäädännöstä tulevan kirjaamisvelvoitteen lisäksi elinkeino on tehnyt rehuvarastojen hyvistä merkitsemiskäytännöistä ohjeen, jonka noudattaminen on vapaaehtoista ja joka löytyy Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT ry:n internet-sivuilta osoitteesta www.ett.fi. Lue lisää: Kirjanpito- ja muut vaatimukset rehujen alkutuotannossa (24.10.2012)

 • EU:n komissio on julkaisut asetuksen (EU) N:o 451/2012 tiettyjen "säilörehun lisäaineet" -ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden markkinoilta poistamiseksi. Asetuksessa luetelluille rehun lisäaineille on annettu siirtymäajat markkinoilta poistamiselle. Lue lisää (8.6.2012)

 • EU:n komission julkaisema asetus (EU) N:o 225/2012 dioksiiniseurannasta edellyttää tiettyjen toimijoiden hyväksyntää sekä asettaa erityisvaatimuksia tiettyjen rehuksi käytettävien öljyjen, rasvojen ja niitä sisältävien rehuseosten tuotannolle, varastoinnille, kuljetukselle ja dioksiinitutkimuksille. Asetusta sovelletaan 16.9.2012 alkaen. Lue lisää. (29.5.2012)

 • Tilastot tuotantoeläinten rehuseosten, lemmikkieläinruokien ja tuoreen turkiseläinrehun valmistuksesta vuonna 2011 on julkaistu. Lue lisää (17.4.2012)

2011

 • Rehualan toimijoiden asiakasnumerot muuttuvat. Muutos johtuu käyttöönotetusta uudesta tietojärjestelmästä. Asiakasnumeroiden muutos ei edellytä rehualan toimijoilta mitään toimenpiteitä. Lue lisää (30.12.2011)

 • MMM:n asetus 4/11 erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista tulee voimaan 1.12.2011. Asetus kumoaa MMM:n asetuksen 15/08. Siirry asetukseen tästä (29.11.2011)

 • Euroopan komissio on 24.6.2011 antanut asetuksen (EU) N:o 619/2011, missä säädetään sellaisten muuntogeenisten rehujen näytteenotosta ja analysoinnista, joiden lupamenettely on kesken tai lupa ei enää ole voimassa. Lue lisää (12.7.2011)

 • Euroopan komissio on päivittänyt rehuaineluettelon. Komission asetus (EU) N:o 575/2011 rehuaineluettelosta on julkaistu, ja se tulee voimaan 7.7.2011. Samalla edellinen asetus (EU) N:o 242/2010 rehuaineluettelosta kumoutuu. Lue lisää (30.6.2011)

 • Nutrional Balance koiranruokaerät, joiden epäiltiin aiheuttavan koirille käytöshäiriöitä, on vedetty markkinoilta. Riisiproteiinista, johon laatuongelman oletettiin liittyvän, ei ole tutkimuksissa löydetty mitään poikkeavaa. Lue lisää (29.6.2011)

 • Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset loppuvuodelta 2010 julkaistu. Lue lisää (20.6.2011)

 • Sivutuoteasetuksen 1069/2009/EY mukaisesti sivutuotteita ja johdettuja tuotteita kuljetettaessa on mukana aina oltava kaupallinen asiakirja, josta ilmenee kuormaa koskevat tiedot. Kaupallinen asiakirja laaditaan vähintään kolmena kappaleena. Lue lisää. (4.4.2011)

 • Rehujen merkinnät -opasta on päivitetty 3.2.2011. Uusi versio on sivulla "Rehujen merkinnät". (7.2.2011)

 • Laki rehulain muuttamisesta (34/2011) astuu voimaan 1.2.2011. Lisätietoja MMM:n tiedotteessa. (31.1.2011)

2010

 • Eviran rehujaostossa laskettiin syksyllä 2009 naudoille sunniteltujen rehuseosten energia- ja OIV-pitoisuuksia tuoteselostetietojen perusteella. Merkittävin syyn havaittuihin poikkeamiin tuoteselostetietojen ja rehuvalvonnan laskemien arvojen välillä oli oletettavasti se, että rehuseoksessa oleville rehuaineille oli käytetty taulukkoarvoista poikkeavia, kemialliseen koostumukseen perustuvia arvoja. Lue lisää (31.12.2010)

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (60/2005) eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista on kumottu MMM:n asetuksella 24/2010.  Tämän seurauksena myös ns. bioproteiineihin sovelletaan yleisiä rehuja ja rehuaineita koskevia säädöksiä. Asetus 24/2010 astuu voimaan 15.11.2010. (15.11.2010)

 • Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset alkuvuodelta 2010 julkaistu. Lue lisää (8.11.2010)

 • Euroopan komissio on julkaissut asetuksen (EU) N:o 892/2010, jossa luetellaan ne rehuaineiksi luokiteltavat rehun lisäaineet, jotka on siirretty rehun lisäainerekisteristä rehuaineiksi. Asetuksessa on myös luettelo sellaisista tuotteista, joita ei ole koskaan hyväksytty rehun lisäaineiksi, mutta jotka unionin eri jäsenmaissa on luokiteltu eri tavoin rehuaineiksi tai hyväksymättömiksi rehun lisäaineiksi. Lue lisää (28.10.2010)

 • Evira on kilpailutuksen jälkeen valinnut neljä hyväksyttyä laboratoriota tekemään tuontirehujen virallisten näytteiden salmonellatutkimukset 1.11.2010 alkaen. Kaikki Eviran hyväksymät laboratoriot voivat jatkossakin tehdä salmonellatutkimuksia rehualan toimijoiden omista laadunvarmistusnäytteistä. Lue lisää (28.10.2010)

 • Eviran rehujaosto on julkaisut "Rehujen merkinnät" -oppaan rehualan toimijoille lainsäädännön vaatimukset täyttävien rehujen merkintöjen laatimiseksi. Opas korvaa aiemman "Rehujen tuoteseloste- ja pakkausmerkinnät" -oppaan. Lue lisää (14.9.2010)

 • Valmiiden rehujen analysointi ei yksinään ole riittävän tehokas tapa salmonellan löytämiseksi. Siksi Eviran valtuuttamat tarkastajat tulevat jatkossa ottamaan ympäristönäytteitä rehutehtailta ja rehuaineita valmistavista laitoksista salmonellatutkimuksia varten. Näytteenotto kännistyy isommissa laitoksissa syksýn 2010 aikana. Lue lisää (14.9.2010)

 • Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden käyttöä elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokinnassa säätelevä MMM:n asetus N:o 665/2010 on tullut voimaan 15.7.2010. Asetus kumoaa aikaisemman asetuksen N:o 19/2006. Evira on päivittänyt asetukseen liittyvän ohjeen (Ohje REHU 12814). (11.8.2010)

 • Rehujen valvontanäytteiden analyysitulokset loppuvuodelta 2009 julkaistu. Lue lisää (1.6.2010)

 • Eviran maatalouskemian yksikkö on julkaissut ohjeen "Rehualan toimijoiden tarkastukset ja tarkastuskäynteihin valmistautuminen". Ohje on tarkoitettu kaikille rehualan toimijoille lukuun ottamatta alkutuotannon tarkastuksia, rehujen kuljetuskaluston tarkastuksia ja luonnonmukaisen tuotannon valvontaan liittyviä tarkastuksia. (18.5.2010)

 • Maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuus rehualan toimijoille 7.6.2010 Eviran auditoriossa. Tilaisuuden aiheena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehujen markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EY) Nro 767/2009. (7.5.2010)

 • Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaan rehun lisäaineita on mahdollista lisätä tarkoituksellisesti rehuihin tai veteen edellyttäen, että tämä annostustapa on esitetty yksittäistä lisäainetta koskevassa hakemuksessa ja hyväksymisasetuksessa. Toistaiseksi ei ole annettu yhtään hyväksyntää rehun lisäaineen lisäämiseksi eläinten juomaveteen. Siirry tiedotteeseen tästä. (23.3.2010)

 • Rehun lisäainerekisterissä luetellaan EU:ssa hyväksytyt rehun lisäaineet. Vain näitä lisäaineita saa lisätä rehuun hyväksytyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Tällöin on otettava huomioon myös eläinlaji tai -kategoria, jolle hyväksyntä on myönnetty hakemuksessa esitettyjen turvallisuus- ja tehokkuuskokeiden perusteella. Siirry rehuvalvonnan tiedotteeseen maitohappobakteerien ja muiden mikro-organismien käytöstä hevosten ja lemmikkien rehuissa tästä. (3.2.2010)

 • Komissio antoi viime heinäkuussa asetuksen (EY) N:o 669/2009 tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnin (tuonti EU:n ulkopuolelta) tehostetusta virallisesta valvonnasta. Asetusta sovelletaan 25.1.2010 lähtien. Siirry rehuvalvonnan tiedotteeseen tästä. (11.1.2010)