Eläimistä saatavien sivutuotteiden rehukäyttö

Rehuhygienia-asetus (EY) 183/2005 edellyttää tietyin poikkeuksin kaikilta rehualan toimijoilta rekisteröintiä. Osalta rehualan toimijoista edellytetään rekisteröinnin lisäksi hyväksyntää joko rehuhygienia-asetuksen tai jonkin muun säädöksen perusteella.

Tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttö lemmikkieläinten, turkiseläinten, tarhakoirien ja kalansyötiksi tarkoitettujen toukkien ruokintaan on sallittua. Lemmikkieläinten ruokien valmistaminen sivutuotteista edellyttää sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää. Rekisteröitymistä edellytetään tilarehustamoilta (joita ei kuitenkaan katsota rehualan toimijoiksi), turkisrehusekoittamoilta sekä keräyskeskuksilta. Sivutuotteita käsittelevät laitokset hyväksyy tai rekisteröi laitostyypistä riippuen joko Evira tai kunta.

Muille kuin elintarviketuotantoon käytettäville eläimille tarkoitetut rehuseokset, jotka sisältävät esim. lihajauhoa tai lihaluujauhoa, tulee valmistaa eri tuotantolaitoksessa kuin elintarviketuotannossa käytettäville eläimille tarkoitetut rehuseokset. Muiden elintarviketuotannossa käytettävien eläinten kuin märehtijöiden rehuna voidaan tietyin edellytyksin kuitenkin käyttää kalajauhoa ja eläinperäistä di- ja trikalsiumfosfaattia. Elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokintaan voidaan käyttää myös maitopohjaisia luokkaan 3 kuuluvia sivutuotteita, jotka ovat peräisin maitoalan laitoksesta tai vähittäiskaupasta.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

Aiheet: