Sivutuotteita sisältävät lemmikkieläinten ruuat

Eläimistä saatavista sivutuotteista lemmikkieläinten ruokintaan saa käyttää ainoastaan sivutuoteluokkaan 3 kuuluvaa ainesta. Sivutuotteita sisältävien lemmikkieläinten rehujen tulee olla valmistettu Eviran sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksymässä lemmikkieläinten ruokia valmistavassa laitoksessa.

Hyväksyntä ja valvonta

Sivutuotteista valmistettujen lemmikkieläinten ruokien ja puruluiden tulee olla valmistettu sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyssä ja valvotussa laitoksessa. Hyväksyminen edellyttää tarkastuskäyntiä paikan päällä ennen laitoksen hyväksymistä. Lemmikkieläinten ruokia valmistavan laitoksen hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa Evira. Paikallisena valvovana viranomaisena toimii laitoksen alueen kunnaneläinlääkäri. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan mm. rehun valmistukseen käytettävät tilat ja laitteet sekä rehun valmistusprosessit. Evira tarkastaa myös laitosten omavalvontasuunnitelman ja HACCP-järjestelmän sekä tuotteisiin liitettävät pakkausmerkinnät ja tuoteselosteet.

Hyväksymisen lisäksi lemmikkieläinten ruokia valmistavalta laitokselta edellytetään rehuhygienia-asetuksen mukaista rekisteröitymistä rehualan toimijaksi. Vastaavaa rekisteröitymistä edellytetään myös sivutuotteita rehukäyttöön luovuttavilta elintarvikealan toimijoilta, kuten teurastamoilta, leikkaamoilta ja vähittäismyymälöiltä (tietyin poikkeuksin). 

Toimijoille, jotka harkitsevat ryhtyvänsä valmistamaan lemmikkieläinten ruokia eläimistä saatavista sivutuotteista, on laadittu ohje: Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset. Ohje löytyy mm. kohdasta Eläimet > Rehut ja rehualan toiminta > Rehualan toiminta > Ohjeet

Evira valvoo hyväksymiään ja rekisteröimiään laitoksia asiakirjatarkastuksin ja säännöllisin laitoskäynnein. Käynnit ovat asiakkaalle maksullisia.

Raaka-aineet ja valmiit tuotteet

Lemmikkieläinten ruokien valmistukseen saa käyttää soveltuvin osin luokan 3 sivutuotteita. Käytännössä nämä ovat lihantarkastuksessa hyväksyttyjen teuraseläinten elimiä ja ruhonosia, joita ei käytetä elintarvikkeina. Sallittuja raaka-aineita ovat myös kala- ja kananmunatuotannon sivutuotteet. Raaka-aineen mikrobiologisella laadulla on suuri merkitys etenkin raakana myytävän lemmikkieläinten ruoan kohdalla, koska tuotantoprosessiin ei kuulu mikrobeja tuhoavaa kuumennuskäsittelyä. Nopean jäähdytyksen ja kylmäketjun on toteuduttava vastaavalla tavalla kuin elintarviketuotannossa.  

Sivutuotteista valmistetaan lemmikkieläimille sekä raakapakasteita että erilaisia lämpökäsiteltyjä tuotteita, kuten makkaroita ja kuivattuja tuotteita. Raakapakasteet on myytävä valmistajan pakkauksessa, kuivattujen tuotteiden irtomyynti on sallittua. Kaikissa tuotteissa, myös irtotavarana myytävissä, on oltava lainsäädännön vaatimukset täyttävä pakkausmerkintä. Pakkausmerkintä mahdollistaa tuotteen jäljittämisen paitsi valmistajaan, myös siihen käytettyihin raaka-aineisiin.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME