Turkiseläinten ja tarhakoirien ruokinta

Turkiseläinten, tarhakoirien ja kalansyötiksi tarkoitettujen toukkien ruokinnassa saa käyttää luokan 3 sivutuotteiden lisäksi soveltuvin osin luokkaan 2 kuuluvia sivutuotteita. Turkiseläinten, tarhakoirien ja kalansyötiksi kasvatettujen tuokkien rehu on valmistettava joko rehusekoittamossa tai tilarehustamossa. Tilarehustamossa valmistettu rehu on tarkoitettu vain omalla tilalla pidettyjen eläinten ruokintaan.

Sekä rehusekoittamoilta että tilarehustamoilta edellytetään sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä.  

 

 

 

Aiheet: