Kansallinen lainsäädäntö

Rehulaki 86/2008

Voimaantulo: 1.3.2008
Muutokset:
Laki rehulain 13 §:n muuttamisesta 790/2009 (1.11.2009)
Laki rehulain 23 §:n muuttamisesta 1508/2009 (1.1.2010)
Laki rehulain muuttamisesta 34/2011 (1.2.2011)
Laki rehulain muuttamisesta 502/2014  (1.7.2014)
Laki rehulain 15 §:n muuttamisesta 565/2014  (1.1.2015)
Laki rehulain 51 §:n muuttamisesta 978/2015  (1.1.2016)

MMM:n asetus rehun lisäaineista annetun asetuksen kumoamisesta  20/2014

Voimaantulo: 15.12.2014

MMM:n asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä 11/2009

Voimaantulo:1.7.2009 

MMM:n asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 548/2012

Voimaantulo: 24.10.2012
Muutokset: 
MMMa 960/2014  (15.12.2014)

MMM:n asetus erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 4/2011

Voimaantulo: 1.12.2011

Lääkerehuasetus  10/EEO/2008

Voimaantulo: 1.1.2009 

MMM:n asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 1030/2013

Voimaantulo: 1.1.2014

MMM:n asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta 1037/2013

Voimaantulo: 1.1.2014

 

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista  517/2015

Voimaantulo 1.7.2015

MMM:n asetus eläimistä saatavista sivutuotteista  783/2015

Voimaantulo: 1.7.2015
 

  

Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002

Voimaantulo: 1.5.2002
Muutokset:
Laki 687/2004 (4.8.2004)

Aiheet: