Luonnonmukaisesti tuotetut rehut

Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvonnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistusta ja valvontaa säätelee laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta (1100/1994) ja luonnonmukaisesta tuotannosta annetut säädökset (MMMa 846/2008, neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 ja komission asetus (EY) N:o 889/2008).

Toimijoiden, jotka valmistavat, myyvät, maahantuovat, varastoivat tai jakelevat luonnonmukaisesti tuotettua rehua tulee kuulua luomuvalvontajärjestelmään.

Lisätietoa luonnonmukaisesti tuotetuista rehuista ja niiden valvonnasta löydät osiosta Luomu

Yhteyshenkilö Evirassa:
Ylitarkastaja Tiina O`Toole
Puh. 040 827 9631
tiina.otoole(at)evira.fi

Lisää aiheesta muualla verkossa

Aiheet: