Ilmoitus saastuneesta rehusta

Rehualan toimijan tulee viipymättä ilmoittaa Eviralle, jos hän tietää tai hänellä on syytä epäillä, että rehu on saastunut tai että se muutoin ei täytä rehulainsäädännön vaatimuksia turvallisuuden suhteen. Kysymyksessä voi olla mikrobiologinen kontaminaatio (esim. salmonella) tai esimerkiksi rehu, joka sisältää kiellettyjä aineita tai haitallisia aineita yli sallitun määrän.

Toimijan on välittömästi ilmoitettava Eviralle, jos laadunvarmistuksessa havaitaan salmonellaa raaka-aineissa, valmistusprosessissa, tuotantoympäristössä tai tuotteissa. Salmonellanäytteet on toimitettava tyypitettäväksi ja tyypityksen tuloksista on ilmoitettava Eviralle.

Ilmoitukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen rehu.ilmoitukset@evira.fi. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse Eviran rehujaostoon (Eviran puhelinvaihde 029 530 0400).

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

  • Lomake REHU 12936/2: Salmonella löydöksestä ilmoittaminen Eviraan, ilmoituslomake rehualan toimijoille (doc, 99 kt)

 

Aiheet: