Lomakkeet

Rehuvalvonta

Lomakkeet liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 183/2005 rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

 

Lääkerehuihin liittyvät lomakkeet

 

Sivutuoteasetukseen ja TSE-asetukseen liittyvät lomakkeet

 

Lomakkeet liittyen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään (rehut)

  • Luomuvalvontalomake 1: Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi:  doc 97 kt , pdf 48 kt
  • Luomuvalvontalomake 1g: Täydennyslomake (rehujen valmistus, maahantuonti, ensimmäinen vastaanottaja): rtf 959 kt, pdf 72 kt
  • Luomuvalvontalomake 9d: Hakemus luvasta valmistaa luonnonmukaisia rehuja samoilla laitteistoilla kuin tavanomaisia rehuja: rtf 925 ktpdf 24 kt
  • Luomuvalvontalomake 12: Ilmoitus muutoksista valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiedoissa: rtf 934 kt, pdf 20 kt

 

Rehualan toimijoiden vuosi-ilmoitukset (Rehulaki 86/2008, 18 §)

  •   Vuoden 2018 vuosi-ilmoituslomakkeet (saatavilla vuoden vaihteessa)

 

Rehujen sisämarkkinakauppaan ja maahantuontiin liittyviä lomakkeita

  • Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa (riskialttiiksi määriteltyjen rehujen toimitus Suomeen toisesta EU-maasta): doc 87 kt, pdf 17 kt
  • Ennakkoilmoitus maahantuonnissa (riskialttiiksi määriteltyjen rehujen tuonti Suomeen): doc 87 kt, pdf 17 kt
  • Ilmoitus rehun lisäaineiden, lisäaineita sisältävien esiseosten tai rehuseosten tuonnista EU:n ulkopuolelta; doc 53 kt, pdf, 16 kt
  • Ilmoitus muuntogeenisen rehun tuonnista/maahantuonnista: doc 79 kt, pdf 18 kt

 

Rehuvalvonnan tarkastukset

 

Muita lomakkeita

 

 

Aiheet: