Rehualan toiminnan aloittaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston rehuhygieniaa koskeva asetus (EY) 183/2005 (ns. rehuhygienia-asetus) edellyttää tietyin poikkeuksin kaikilta rehualan toimijoilta rekisteröintiä. Osalta rehualan toimijoista edellytetään rekisteröinnin lisäksi hyväksyntää joko rehuhygienia-asetuksen tai jonkin muun säädöksen perusteella. Hyväksyntävaatimus voi liittyä tiettyihin lisäaineisiin tai niitä sisältäviin tuotteisiin, lääkerehuihin, eläimistä saataviin sivutuotteisiin tai kalajauhon käyttöön elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen eläinten rehujen valmistuksessa.

Rehuhygienia-asetus edellyttää kaikilta rehualan toimijoilta alkutuotantoa lukuun ottamatta vaara-analyysiä ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmää (HACCP). Rehualan toimijoita ovat rehutehtaiden lisäksi mm. rehuaineiden valmistajat (esim. myllyt, kasviöljynpuristamot), rehun lisäaineiden valmistajat, kuljetusliikkeet ja varastointiliikkeet.

Rehualan toimijan rekisteröinnistä ja hyväksynnästä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 548/2012. Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä Eviralle vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Hyväksyntää tulee hakea hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvontajärjestelmään liittymisestä kerrotaan erikseen luomurehujen yhteydessä.

Lisää rekisteröitymisestä ja hyväksyntähakemuksista seuraavissa linkeissä:

 

 

 

Aiheet: