Lääkerehujen valmistajien ja jälleenmyyjien hyväksyminen

Lääkerehuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 10/EEO/2008. Lääkerehuja saavat valmistaa ja jälleenmyydä ainoastaan ne rehualan toimijat, jotka Evira on hyväksynyt lääkerehun valmistajiksi tai jälleenmyyjiksi.

Hyväksyntää haetaan Eviran julkaisemalla lomakkeella (Hakemus hyväksyntää varten, lääkerehujen valmistus ja jälleenmyynti, lomake G). Lomake liitteineen tulee postittaa Eviralle lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Hakemus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Ennen hyväksynnän myöntämistä Evira tarkastaa paikan päällä, että edellytykset laitoksen hyväksymiseksi täyttyvät. Lääkerehun valmistajan ei tarvitse erikseen hakea hyväksyntää jälleenmyynnille.

Lääkerehulla tarkoitetaan eläinlääkkeen ja rehun sekoitusta, joka on tarkoitettu sellaisenaan eläimelle syötettäväksi sairautta parantavien tai ehkäisevien tai muiden lääkkeellisten ominaisuuksiensa vuoksi. Täydennysrehut, jotka sisältävät esim. vitamiineja ja hivenaineita ravitsemuksellisina rehun lisäaineina eivät ole lääkerehuja, eikä niiden valmistajalta tai jälleenmyyjältä siten edellytetä hyväksyntää lääkerehuasetuksen mukaan.

Valmistaja ja jälleenmyyjä saavat luovuttaa lääkerehua ainoastaan eläinlääkärin kirjoittaman lääkemääräyksen perusteella eläimen omistajalle tai haltijalle. Lääkerehun määräämisestä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 7/EEO/2008, jonka liitteenä on malli lääkerehumääräyksestä.

Lääkerehujen sisämarkkinakaupassa ja maahantuonnissa on huomioitava mm. että lääkerehu saa sisältää vain Suomessa eläimille käytettäväksi hyväksyttyjä lääkkeitä tai vaikuttavan aineen ja lääkevalmisteen laadullisen ja määrällisen koostumuksen on oltava sama kuin Suomessa eläimille käytettäväksi hyväksytyn lääkkeen. Lääkerehun mukana tulee olla lääkerehuasetuksen liitteen mukainen lähtömaan viranomaisen antama todistus, josta tulee toimittaa Eviralle kopio.

Takaisin sivulle 'Rehualan toiminnan aloittaminen'

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

 

 

Aiheet: