Rehuhygienia-asetuksen mukainen hyväksyminen

Hyväksyntää haetaan lomakkeella C ”Hakemus hyväksyntää varten”.

Rehuhygienia-asetus edellyttää hyväksyntää toimijoilta, jotka valmistavat tiettyjä rehun lisäaineita, niitä sisältäviä esiseoksia tai rehuseoksia. Hyväksyntää edellytetään myös tiettyjä rehun lisäaineita tai niitä sisältäviä esiseoksia markkinoille saattavilta toimijoilta. Lomakkeen C taulukosta ilmenee, mitkä toiminnat ja lisäaineet edellyttävät hyväksyntää.

Syyskuun 16. päivästä 2012 lähtien hyväksyntä vaaditaan rehuhygienia-asetuksen perusteella myös sellaisilta raakakasviöljyn jalostajilta, biodieselin valmistajilta, rasvahappojen öljykemiallisilta valmistajilta sekä rasvojen sekoittajilta, jotka saattavat rehuja markkinoille.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä Eviran rehuvalvontaan. On tärkeää lähettää hakemuksen mukana kaikki ne lomakkeessa mainitut liitteet, jotka soveltuvat yrityksen toimintaan.

Hyväksyttäviltä toimijoilta edellytetään HACCP-järjestelmää sekä rehuhygienia-asetuksen liitteen II noudattamista. Hyväksyntä edellyttää lisäksi tarkastuskäyntiä paikan päällä, lukuun ottamatta sellaisia toimijoita, esim. välittäjiä, jotka eivät koskaan säilytä tuotteita tiloissaan.

Evira antaa rehuhygienia-asetuksen mukaan hyväksytyille laitokselle αFI-alkuisen hyväksyntänumeron. Hyväksyntänumerot näkyvät Eviran julkaisemassa luettelossa rekisteröidyistä rehualan toimijoista. Valmistajien tulee merkitä hyväksyntänumero myyntipakkaukseen. Merkintävelvoite koskee myös esim. uudelleen pakkaajaa tai maahantuojaa, joka kiinnittää tuotteeseen uuden suomen-/ruotsinkielisen tuoteselosteen.

Takaisin sivulle 'Rehualan toiminnan aloittaminen'

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: