Rehuhygienia-asetuksen mukainen rekisteröityminen

Rehuhygienia-asetuksen mukaan koko rehuketjun alkutuotanto mukaan lukien on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.

Rehualan toimijoita ovat mm. rehujen valmistajat mukaan lukien rahtisekoittajat, kaupan porras (välittäjät, jakelijat, tukku- ja vähittäiskaupat, sisämarkkinatuojat), maahantuojat, varastointiliikkeet ja kuljetusliikkeet. Rekisteröityminen tehdään lomakkeella A ”Ilmoitus rekisteröintiä varten”, jonka käsittelystä peritään maksu. Rehualan alkutuotannon toimijat, kuten maatilat, rekisteröityvät lomakkeella F, joka löytyy osiosta Viljelijät ja kotieläintuottajat . Rekisteröityminen on edellytys toiminnan harjoittamiselle.

Rehujen käyttäjien on varmistuttava siitä, että rehut on hankittu rekisteröidyiltä toimijoilta. Evira julkaisee kotisivuillaan luetteloa rekisteröidyistä rehualan toimijoista. Muilta rehualan toimijoilta kuin rehualan alkutuotannon toimijoilta edellytetään HACCP-järjestelmää sekä rehuhygienia-asetuksen liitteen II noudattamista.

Takaisin sivulle 'Rehualan toiminnan aloittaminen'

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

 

Aiheet: