Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009,ns. sivutuoteasetus, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä edellyttää hyväksyntää tietyiltä rehualan toimijoilta, jotka valmistavat, käsittelevät tai varastoivat luokan 2 tai luokan 3 sivutuotteita. Hyväksyntää edellytetään aina myös toimijoilta, jotka käsittelevät tai varastoivat luokan 1 sivutuotteita.

Hyväksyntää sivutuoteasetuksen mukaisesti ei edellytetä sellaisilta rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä toimijoilta, jotka varastoivat johdettuja sivutuotteita käytettäväksi rehuna.

Hyväksyntää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee ilmoittaa toimijan nimi ja yhteystiedot, tieto toiminnan laadusta sekä ajankohta jolloin hyväksyntää edellyttävä toiminta on tarkoitus aloittaa.

Takaisin sivulle 'Rehualan toiminnan aloittaminen'

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: