TSE-asetuksen mukainen hyväksyminen

Eläinvalkuaisen käyttö märehtijöiden ruokinnassa on asetuksen (EY) 999/2001 (ns. TSE-asetus) nojalla pääsääntöisesti kielletty. Myös muiden elintarviketuotantoeläinten ruokinta käsitellyllä eläinvalkuaisella on kielletty tietyin TSE-asetuksen liitteessä IV kuvatuin poikkeuksin.

Mm. kalajauhon, eläimistä saatujen di- ja trikalsiumfosfaatin sekä verituotteiden käyttö märehtijöiden ruokinnassa on kielletty. Märehtijöiden ruokinnassa on kuitenkin sallittua nahoista ja vuodista peräisin olevan muun kuin märehtijäperäisen hydrolysoidun valkuaisen käyttö sekä kalajauhon käyttö vieroittamattomien märehtijöiden rehuissa. Kalajauhon, eläimistä saatujen di- ja trikalsiumfosfaatin, sioista ja siipikarjasta peräisin olevien verituotteiden ja muista kuin märehtijöistä peräisin olevan hydrolysoidun valkuaisen ja gelatiinin käyttö muiden elintarviketuotantoeläinten kuin märehtijöiden rehuissa on sallittua. Lisäksi on sallittua käyttää sioista, siipikarjasta ja hyönteisistä peräisin olevaa käsiteltyä eläinvalkuaista vesiviljelyeläinten, kuten kalojen rehussa.  

Kalajauhoa ja kalajauhoa sisältäviä täydennysrehuja saavat käyttää muiden elintarviketuotantoeläinten kuin märehtijöiden rehujen valmistukseen ainoastaan Eviran hyväksymät rehualan toimijat (katso luettelo hyväksytyistä laitoksista). Sama vaatimus koskee eläimistä saadun dikalsiumfosfaatin ja trikalsiumfosfaatin sekä muista kuin märehtijöistä saatujen verituotteiden ja käyttöä rehujen valmistuksessa. Eviran hyväksyntä vaaditaan myös sioista, siipikarjasta sekä hyönteisistä peräisin olevan käsitellyn eläinvalkuaisen käytölle vesiviljelyeläinten rehujen valmistuksessa. Edellä mainitut rehuseokset on pääsääntöisesti valmistettava laitoksissa, jotka eivät tuota märehtijöille tarkoitettuja rehuseoksia.

Jos samassa rehutehtaassa valmistetaan sekä kalajauhollisia rehuja että märehtijöiden rehuja, tulee valmistuksen tapahtua eri valmistuslinjoilla. Jos samassa rehutehtaassa valmistetaan sioista/siipikarjasta peräisin olevaa eläinvalkuaista sisältäviä vesiviljelyeläinten rehuja ja muiden elintarviketuotantoeläinten rehuja, vesiviljelyeläinten rehut tulee pitää kaikissa vaiheissa fyysisesti erillään muista elintarviketuotantoeläinten rehuista. Myös kuljetukset ja varastointi tulee eriyttää. Vaatimusta sovelletaan rahtisekoittajiin siten, että kalajauhollisen rehun ja märehtijöiden rehun valmistukseen tulee olla erillinen kalusto.

Hyväksyntää haetaan lomakkeella E. Hakemus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Ennen hyväksynnän myöntämistä Evira tarkastaa tarvittaessa paikan päällä, että edellytykset hyväksynnälle täyttyvät.

Takaisin sivulle 'Rehualan toiminnan aloittaminen'

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

  • Lomake E: Hakemus hyväksyntää varten: käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö rehun valmistuksessa (doc, 93 kt)

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

 

 

Aiheet: