Rehualan toiminnan muutokset ja lopettaminen

Toiminnassa tapahtuneista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta ilmoittaminen

Ilmoitus toiminnan muutoksista

Rehualan toimijoiden tulee tehdä Eviralle viipymättä ilmoitus toiminnassaan tapahtuneista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta. Eviralle tulee ilmoittaa muutoksista silloin, kun rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot ovat muuttuneet. Muutosilmoitus tehdään lomakkeella A. Perustietojen, toimintojen ja tuotetyyppien osalta pyydetään selkeyden vuoksi täyttämään kaikki tiedot, vaikka ne eivät olisi muuttuneetkaan.

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Lopetusilmoitus tehdään lomakkeella D. Ilmoitus tehdään silloin, kun rehualan toiminta loppuu kokonaan. Jos vain jokin yksittäinen toiminta lopetetaan, käytetään muutosilmoitusta. Evira poistaa ilmoituksen perusteella toimijan kotisivuilla julkaistavasta rekisteröityjen toimijoiden luettelosta.

Rehualan alkutuotannon toimijat, kuten maatilat, tekevät muutos- tai lopetusilmoituksen lomakkeella F, joka löytyy osiosta  Viljelijät ja kotieläintuottajat.

Muutos- ja lopetusilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: