Maahantuonnin ennakkoilmoitus

Toimijan, joka tuo Suomeen EU:n, Norjan, Islannin tai Liechtensteinin ulkopuolelta salmonellan suhteen riskialtiiksi määriteltyjä kasviperäisiä rehuja tai kalajauhoa, on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus Eviraan. Ennakkoilmoituksen perusteella Evira ohjeistaa näytteenoton salmonellatutkimuksia varten (MMMa 548/2012) tai kalajauhon ollessa kyseessä kielletyn maaeläinperäisen aineksen mikroskopointia varten (EY N:o 999/2001 ja sen muutos EY 1292/2005).

Edellä mainittujen rehujen (lista 1) tuontia koskeva ilmoitus tehdään ennakkoilmoituslomakeella 1. Myös laivauksia koskevat listat, joita valkuaisrehuaineiden maahantuojat ovat toimittaneet Eviran rehujaostolle, vastaavat em. ennakkoilmoitusta.

Komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisella riskilistalla olevien rehujen ja  EU:n ns. suojapäätösten piiriin kuuluvien rehujen (lista 2) tuontia koskevat ennakkoilmoitukset tehdään ennakkoilmoituslomakkeella 2 eli CED-lomakkeella (= yhteinen tuloasiakirjalla/common entry document). CED-lomakkeeseen tulee liittää tuontidokumentti/lähetyslista sekä mahdolliset sertifikaatit/analyysitodistukset. Eviran rehujaosto palauttaa merkinnöillään täydennetyn CED-lomakkeen rehualan toimijalle tai tämän edustajalle liitettäväksi tuontiasiakirjoihin. CED tarvitaan Tullin siirtolupaa ja tullauksen loppuunsaattamista varten

Ilmoitukset tulee tehdä viimeistään 24 tuntia ennen rehun saapumista Suomeen tai jos tuontia edeltävä päivä ei ole arkipäivä, viimeistään edellisenä arkipäivänä..

EnnakkoiIlmoitus lähetetään Eviran rehujaostolle osoitteeseen rehutuonti@evira. fi tai fax-numeroon 029 530 5298.

Ennakkoilmoituksen voi tehdä tullauksen nopeuttamiseksi myös muista kuin edellä mainituista riskialttiista rehuista. Ennakkoilmoituksen perusteella Evira voi ottaa kantaa näytteenottoon etukäteen, jolloin Tullin ei tarvitse tullauksen yhteydessä erikseen varmistaa asiaa Evirasta. Evira kirjaa tiedon näytteenotosta tai sen tarpeettomuudesta ennakkoilmoituslomakkeelle, joka palautetaan toimijalle liitettäväksi tuontiasiakirjoihin.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Lomakkeet